Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Махапрабху считал, че Рупа Госвами е най-подходящата личност, която да разпространи рагануга-бхакти. Затова той е шастра-гуру, духовният учител, който ни дава напътствия чрез писанията, чрез своите книги. Рупа Госвами не е описал само началните практики в първите стихове на „Упадешамрита”, но също и по-висшите. Затова той е считан за шастра-гуру. Според това какви са практиките ни на началните нива, ще постигнем и по-висшите степени на преданото служене. Както се представяме сега, така ще се представим и на по-високите нива.

Много, много неща разбираме и научаваме в служенето си към преданоотдадените. Затова се казва, че без гуру-бхакти няма кришна-бхакти и че баката сева парама сиддхи – служенето на бхактите е най-висшето съвършенство.

По-нататък се казва: По милостта на моя Гурудев аз получих компанията на Санатана Госвамиказва Рагхунатх даскойто ни води в духа на рагануга-бхакти. Той разкрива пътя на регулираното предано служене, от него научаваме истинското познание самбандха-гяна и се сдобиваме с някакво разбиране за обкръжаващия свят. По негова милост аз научих за Матхура-мандала, където Радха и Говинда се наслаждават на Своите забавления. Тук не само горите и хълмовете, но и храстите, и растенията, и мъничките прашинки са свързани с Радха-Кришна лила. Каквото и да видя – всичко ми напомня за Радха и Говинда. Моят Гурудев ме отведе във Вриндавана, в дома на кравите и пастирите. Стъпка по стъпка и аз ще стана като гопалите и ще чувствам тяхното посветено и ентусиазирано любящо служене към Кришна. По милостта на духовния ми учител аз разбрах Хълма Говардхана и Радха Кунда, които са местата за забавление на Радха-Говинда. И накрая той ми даде надеждата, че някой ден аз също ще мога да служа на Радха и Мадхава. Затова с изпълнено с благодарност сърце, се покланям в лотосовите му нозе[1]

Това е списъкът с постиженията в бхакти. Толкова много неща сме постигнали! Като например общуването с бхактите, красивата практика на мантруването, разбирането, че Бог е жив, и толкова много други прекрасни изражения на нашата посветеност. Ако разгледаме този списък, на практика той е неизчерпаем.

Накъдето и да се огледам, всичко ми напомня за Радха-Говинда!” Нима става дума за физическо място или за ниво на съзнание? Аз мисля, че е ниво на съзнание, защото нашият гуру ни е отвел до това ниво на съзнание, където сме способни да долавяме божественото присъствие навред. В очите на децата ви, в млякото на кравата, в планините, в Седемте Езера… навсякъде; а в сърцата на бхактите могат да се видят толкова много красиви неща. Това не е физическо място, това е визия. Достигнете ли това ниво, можете да пребивавате където си щете. Адът се превръща в рай.

И стъпка след стъпка аз започвам да ставам гопал.” Дамодар, как мислиш, възможно ли е това?

Дамодар: След много стъпки.

Тиртха Махарадж: Да. Но всички дълги пътувания започват с първата стъпка. Трябва да направим първата крачка, независимо колко далечно е пътуването. Ала „стъпка по стъпка аз започвам да ставам като гопал. И аз също чувствам, също споделям тяхната любяща привързаност към Кришна.” Стъпка по стъпка; дали това е вайдхи-садхана или рагануга-садхана? Когато започнете да чувствате посветеността на гопалите – какво е това нивоl? В крайна сметка рагануга. Гопалите са добрият пример – те изпитват тази естествена, спонтанна любов към Кришна. Практикуващият следва стъпките на гопалите и започва да изпитва същото. Това е основният принцип в рагануга-бхакти – да следваме добрия пример. Не става дума за изоставяне на принципите! Какво е главното правило в рагануга-бхакти – да забравим за принципите? Не! Не съм съгласен. Не! Основният принцип е да следваме добрия пример. А преди това трябва да изминете всички различни степени на себеовладяване, следване на принципите, постигане на съвършено ниво на съзнание и т.н.[1] из „Шри Гуру и неговата милост” от Шрила Шридхара МахараджLeave a Reply