Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
“Аз съм способността у човека.”[1]Харесвам този израз изключително много! На други места Кришна казва: “Моят преданоотдаден е интелигентен, той знае какво да направи, умее да действа компетентно.” Защо? Защото „Аз съм способността у човека.” Всеки притежава някакви способности. Влагайте уменията си в божествено служене, тъй като те всъщност не ви принадлежат, те са ви дадени. Използвайте ги за най-добрата цел.

“Аз съм способността у човека” – това е прекрасно изражение на връзката между Бог и душата, джива. Какъвто бащата, такъв и синът. Той е активен, и ние сме активни; Той е способен, и ние също сме способни. Той е любящ, а ние… не зная, вие преценете. Ала поради тази божествена връзка, това дивно подобие между Него и нас, ние можем да Го доближим. Посредством божествените черти и характеристики, човек може да пристъпи към Бога. Затова не бива да пропиляваме тази божествена енергия.

И така, ако само си спомняте този красив стих: “О сине на Кунти, аз съм вкусът на водата, светлината на слънцето и луната, сричката Ом във Ведическите мантри, Аз съм звукът в етера и талантът у човека,” тогава е невъзможно да забравите Кришна. Когато и да си помислите: “О, силите ми привършиха”, спомнете си как Кришна казва: “Аз съм способността у човека. “Тогава цялата ви система просто ще превключи на аварийна енергия и ще можете да продължите със служенето си.

Понякога е много трудно, казвам ви. Да ви разкажа ли една история за това? Знаете, в Нандафалва стандартът на обожание е доста висок. Има пет предлагания на храна и пет пуджи всеки ден. Кришна е досущ като бебе, през цялото време плаче: “Дай ми това, дай ми онова!” Трябва да тичаш като баща и като майка да удовлетворяваш желанията Му, да Му посветиш времето си напълно. Ако за един ден си пуджари в Нандафалва, ще изпитваш екстаз: „ О, колко е прекрасно, че мога да посветя цялото си време на Кришна!” Ала след две седмици? След две години?  Колко трудно става да вършиш едно и също нещо през цялото време! Имаше една матаджи, която беше главен пуджари. Тя извършваше невероятно служене! Но веднъж ние пеехме вечерното арати, а малко зад завесата тя поднасяше пуджа. И по средата на вечерното арати тя просто излезе иззад завесата и каза: “Това повече не мога да го правя! Не мога! Извън възможностите ми е!” Всички леко се смаяха в храма. Тогава съпругът на тази прекрасна преданоотдадена й рече меко: “О да, можеш да го направиш!” И само след няколко минути, които й бяха нужни да се убеди сама, тя се върна и довърши аратито.

Понякога се налага да надделеем над самите себе си. Много е лесно да си добър преданоотдаден когато е лесно! Ала дойде ли времето, когато Кришна започне да ни изпитва, тогава трябва да покажем доколко сме готови за служене. Аз високо ценя тази случка, защото по някакъв начин беше едновременно божествена и човешка. Беше прекрасен момент, в който човекът преодоля себе си. Не забравяйте за това когато и вие ще се изправите пред трудности. Ако има някой зад вас, който да ви каже: “Можеш да се справиш!” тогава ще бъде много леко.

Как бихме могли да обобщим окончателното послание за хората? Животът е труден, но помощта е близо. Запомнете това: животът е труден, но помощта е близо. Когато с няколко думи се изрази същината, това е истинско красноречие.

Въпрос на Бхакти Шакти: Бих искала да попитам защо се случва така, че ако извършваме определено служене за няколко седмици или месеца, то е много интересно, вдъхновяващо и т.н. И защо става така, че ако го изпълняваме две години или повече, както бе в примера, то става по-трудно?

Тиртха Махарадж: Това е сериозен въпрос. Обикновено западната обусловеност е твърде активна. Родени сме в карма кшетра – земята на дейността. Индийците са родени в дхарма кшетра; онази земя е за религия. Тя не е за карма. Затова индийците не са добри в карма. Индийската организация е катастрофална! Това просто не е за тях! На тях им дай мантри, ритуали, дхарма – в това са много добри. Обаче да организират нещо, да си купиш билет за влака, например, е толкова трудно в Индия! Просто забрави! Така че там е дхарма кшетра, а в дхарма резултатът идва от повторение. Кришна казва, че ако си изключително установен в своето служене и постоянен в практиките си, резултатът ще дойде. Във „Веданта Сутра” също се споменава, че чрез неспирно повтаряне на мантрите ще се разкрие божието откровение. И това твърде много съответства на природата на онези, които са родени в дхарма кшетра, понеже тяхната раджас (енергията на действеността) е малко по-занижена. А нашата раджас е изключително висока! Ние сме родени в карма кшетра, затова трябва да се приспособим, взимайки това в предвид. И трябва да сме много активни в своето предано служене, да вложим способността си да сме толкова активни в божествено служене. Защото Кришна казва: “Аз съм способността у човека.”

Но ти спомена когато служенето се превръща в рутина, когато става трудно и губиш първоначалния вкус на екстаза. Веднъж Гурудев бил на посещение при Шрила Шридхара Махарадж и му задал съвсем подобен въпрос. Опитал се да обясни: “О, Гурумахарадж, какво трябва да се направи ако преданото служене или Махамантрата станат рутина, ако изгубиш вкуса и, нали разбираш, започнеш да вършиш всичко по задължение?”  Шридхара Махарадж изобщо не могъл да разбере за какво го пита. Просто не можел да разбере! Отвърнал: “Рутина?! Какво е това?” Било отвъд разбиранията му.

 


[1] “Бхагавад Гита”7.8Leave a Reply