Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
абхая

“Върховната Божествена Личност каза: безстрашие; пречистване на своето съществуване; развиване на духовно знание; благотворителност; себе-контрол; извършване на жертвоприношения; изучаване на Ведите; въздържание; простота; ненасилие; честност; свобода от гняв; отречение; спокойствие; нежелание за търсене на недостатъци; състрадание към всички живи същества; свобода от алчност; благородство; скромност; непоколебима решителност; жизненост; прошка; издръжливост; чистота; и свобода от завист и от жажда за почести – тези трансцендентални качества, о сине на Бхарата, принадлежат на праведните хора, надарени с божествена природа.”[1]

Мисля, че можем да си отиваме вкъщи. Няма надежда за нас! Този списък е твърде изчерпателен. Ако искаме да разберем какво представлява божествената природа, това е списъкът. Няма да минаваме към следващите няколко стиха, където се описва демоничната природа, защото това е все едно да застанем пред огледалото. Но ако погледнем този списък, мисля всички можем да заключим, че ни чака много работа.

Обаче ако мъничко се опитаме да анализираме тези качества, цялата тази глава, “Божествената и демоничната природа”, е за себе-анализ. Добре е да използваме тази информация, за да разберем себе си, да застанем лице в лице със себе си, а не, за да съдим другите. Това е голяма помощ, защото поне разполагаме със списък с изискванията за духовна практика.

И тъй като „Бхагавад Гита” е Божествената Песен, това е много систематично, научно знание. Може да си помислите, че Кришна просто споменава няколко различни качества. Но всъщност Той много систематично комбинира и групира тези качества според духовните подразделения в живота.

Най-напред Той започва с безстрашието, абхая. Безстрашие; защо безстрашието е началото на божествените качества? Защото трябва да сме много решителни и готови да вървим срещу цялата пропаганда на материалната сфера. И не знам какъв е вашият опит, но аз съм видял, че повечето хора са много страхливи. Дори най-успелите хора са пълни със страхове. Веднъж срещнах един такъв човек; беше много влиятелен, могъщ, преуспял, богат – всичко. Още на второто изречение той каза: “О, аз имам един голям страх. Страхувам се да умра.” Много голям страх! Защо? Защото смъртта и умирането са изпит, на който не можем да идем на поправка. Не се ли справиш добре, резултатите ще са горчиви. Има един изпит в рамките на един живот и той се нарича смърт. И тъй като повечето хора се боят от умирането, това показва, че нямат разбиране за живеенето. Защото всъщност животът според техните принципи е смърт, а смъртта според техните принципи е живот.

Кой може да бъде безстрашен, абхая? Онези, които изцяло са се отдали на Бога. Казано е в шастрите: тези, които изпитват какъвто и да било страх, не са се отдали още напълно. За да постигнем своите духовни стремежи, ние трябва да сме много безстрашни, защото трябва да плуваме срещу течението. А как да станем безстрашни? Мисля, че най-добрият метод е да сграбчим лотосовите нозе на своя духовен учител, тъй като той е безстрашен. И ако можем да общуваме с него по такъв съкровен начин, ние също ще бъдем безстрашни.

Втората квалификация е пречистване на своето съществуване, саттва-самшуддхи. Ако пречистите своето съществуване, ще бъдете безстрашни. А как можете да пречистите съществуването си? Чрез третото качество, а именно развиване на духовно знание. Затова присъстваме на лекциите, затова изучаваме писанията, затова се стремим да разберем теорията и да я приложим на практика.

Но никой не е щастлив да слуша такова тежко послание. Какво става? Докато Гурудев не беше тук, бяхте много щастливи. Само щом той дойде и започна: “Трябва да сте безстрашни, трябва да сте знаещи, трябва да сте пречистени” – всички се изпълват със страх, вместо с безстрашие. Каква е причината?

Но аз мога да ви облекча от този товар. Защото това са качествата, изискванията за саннясите. Така че можете да сте си страхливи, непречистени и не е нужно да развивате духовно знание. Това не е ваша дхарма. Не е за вас, нали? Понеже искаме бхакти-йога, лека версия. И така, щом тези качества са за саннясите – горките хора, те трябва да се пречистват, те трябва да учат и трябва да са безстрашни – това не е за мен. Кришна, имаш ли друга версия? Някакви други опции?

 

(продължава следващия понеделник)[1] Бхагавад Гита 16.1-3Leave a Reply