Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 07.05.2017 сутрин, Рила)

 Ом намо бхагавате васудевая. Преди да започнем да четем и да си припомняме историята за Бхарата Махарадж, нека да разкажа с няколко думи за значимостта на тази мантра. Тя е една от главните мантри в тази епоха. Тук има много йога учители и практикуващи. Всички знаете за важността на ом. Но какво всъщност значи ом, Шяма Туласи? Ако го преведем, какво е значението на тази дума?

Шяма Туласи: Това е вселенският звук, поддържащ хармонията на цялата вселена. Благодарение на този звук цялата вселена танцува своя съвършен танц.

Свами Тиртха: О, това ми харесва! Правилно, ом е съзидателен звук, способен да превърне хаоса в космос. Той може да внесе порядък в живота. Във вселената трябва да има порядък, иначе е хаос. И така, в началото на сътворението този божествен звук –именно звук, вибрация, енергия – е създал този хармоничен порядък във външното проявление; а ние имаме не само външен свят, но и вътрешен. Не знам за вас, но много хора казват, че хаосът не е отвън, а отвътре. Така в случай, че чувствате, че трябва да внесете малко ред в съзнанието си, ом, сътворяващият звук, ще превърне вашият хаос в космически порядък.

Обаче е много трудно да се посочи значение или превод на ом. Защото той е такава сгъстена есенция, че цялата мощ се съдържа в тази дума; а как би могло да се преведе всичко това?! Затова можем да кажем, че той е такава уникална, така да се каже абстрактна концентрация на всичко, че е почти невъзможно да се намери правилен превод за него. Можем да кажем, че това е единствената дума във вселената – една-единствена. Ом е достатъчен. При все това, ако искаме да преведем ом е много лесно. Започнете от собствения си речник. Коя е онази едничка дума, която бихте посочили за най-важна?

Отговор: „Аз”.

Свами Тиртха: „Аз”? Мисля, че това е концепцията, която създава вътрешния хаос. „Аз, мен, моето”.

Санатан: Обич.

Свами Тиртха: Съгласен съм, но това е като мистичното тълкувание на думата, за която си мислех. Съвсем просто е – понякога ние се опитваме да отричаме всичко. Тогава може да си речете, че окончателната дума в тази вселена е „не”. Но нека имаме по-добра, позитивна версия. Шридхара Махарадж казва, че ом означава „Да!” „Да, това, което търсите съществува!” Не е толкова сложно. Това е утвърждаващо послание. Да, каквото търсите съществува. И ако навлезем повече в детайл, има обич, разбира се. Затова можем да кажем, че окончателната дума в тази вселена е „да”. Ако сме съгласни по този въпрос, тогава какви думи трябва да използвате към духовния си учител? „Да”.

Ние искаме да помогнем и на другите да се доближат до тази истина. Така че, ако сутрин, преди да започнете своята духовна практика – четене, изучаване, приношение – повтаряте тази мантра ом намо бхагавате васудевая, вие въдворявате наоколо си ред и хармония. И освен това напомняте на самите себе си, че в света има ред. Ако стигнем до едно по-езотерично тълкувание на ом, той може да бъде разгледан като три отделни звука: А-У-М. А е Бог; М съм аз; а У по средата – това е най-значимата сила, силата на любовта. И така, Говинда, Радха и аз. Това означава, че ние си принадлежим.

Втората дума е намаха; смисълът, преводът на намаха е „уважение, почитание”. Но почитта не е за мен. Това означава, че трябва да поднеса уважение на някой, който не съм аз. Виждате, най-напред има теоретична концепция – какво е ом, въдворяването на порядъка; обаче намаха е активен принцип: „Поднасям Ти почитанията си.” На кого? На Бхагаван, Върховния Бог. Бхага значи „богатство” или „могъщество”, а ван е „притежател”. Значи Онзи, който притежава цялото изобилие във вселената. Но това отново е твърде общо – кой е този притежател на цялото обилие? Това е Васудева, Богът, олицетворен като върховното, всеобхватно съзнание. „След много, много раждания и животи тези, които са истински интелигентни, разбират, че Васудева е всичко.”[1]

Бхарата Махарадж също почитал Васудева, висшето състояние на съзнание. Но Той никога не е сам. Най-напред от Него се проявява продуктивната енергия – това е Баладев. А сетне се проявява една много необикновена енергия – креативната. Така че продуктивността и креативността, и двете идват от висшето състояние на съзнанието. Баларам е първата експанзия, сетне Радхика е креативната енергия. Така ако го приемем символично, това висше състояние на съзнанието никога не е само. Трябва да има продуктивна енергия, трябва да има и креативна енергия.

И като съберем всичко това заедно: „Да, аз поднасям своята почит на Бога-личност, изпълнен с обилие, който е върховното съзнание” – това е дословното значение на мантрата. Но какъв е смисълът на тази мантра? Каква е ползата от нея? Това е защитна мантра. Защитните мантри се наричат кавачи. Кавача значи „щит”. Тази мантра може да ви закриля от всякакви външни влияния. В „Бхагаватам” много подробно е описана Нараяна-кавача. И главната мантра в Нараяна-кавача, след като се пречистят и осветят различните части на тялото, е тази мантра. Това означава, че като създадете тази хармония и като се отдадете под божествената висша закрила, ще бъдете защитени. Това е досущ като предпазен щит около вас; обгръща ви и ви покрива. Затова е много хубаво да започвате деня си с тази молитва: „О, мой Господи, покланям Ти се!” и Той ще ви даде закрилата си. Красиво е! Също така можете да поканите обичните си под тази закрила. Може да си кажете: „Дали да вярвам или не….” Но казвам ви: проверено е, работи.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 7.19Leave a Reply