Category RSS

Calendar

March 2018
M T W T F S S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Български issues

такава старост

Ще прочетем от книгата „Търсейки с обич изгубения слуга”, която досега ни помагаше да вникнем в необикновените характеристики на кришна-бхакти. Докато обичайно хората търсят истината или Бога, от тези учения разбираме, че състрадателният Бог търси изгубените човешки същества. Религия означава „ние се нуждаем от Него”; а свръхрелигия означава „Той се нуждае от нас”. Не можем да сторим друго, освен да се оставим на въздействието на тази покана. И кой е пътят обратно към дома? Пътят обратно е пътят на вярата. Затова сега ще прочетем за вярата.

„Вярата е единственото средство, чрез което можем да видим, чуем или усетим по-висшия свят; инак всичко друго е безполезно за нас. За да се разбере онази равнина е нужно вътрешно пробуждане. Можем да се свържем с по-висшия свят единствено посредством по-висш източник. Затова дивя-гяна, познанието за по-висшата сфера, не е обикновено знание; то е трансцендентно, свръхментално усещане и чувство. Ала за да се осъзнае това е необходима отдаденост. След това можем да продължим да слушаме и възпяваме, да помним, обожаваме и славим Бога, или да поднасяме най-различни други видове служене, но първото нещо – основата на предаността – трябва да е себеотдаването. Инак нищо няма да се получи; нашата демонстрация на преданост ще бъде открай докрай имитация. Трябва искрено да чувстваме: „Ще бъда верен в служенето си към Върховния. Аз съм за Него. Готов съм да умра, за да живея. Искам да живея единствено за Него, а не за да осъществявам някакъв отделен интерес. Не искам нищо по-малко от абсолюта. Искам да съм Негов изцяло.” Такава интензивност е насъщно необходима на предания. Преданият трябва да разбира, да чувства, че е предопределен за Кришна. Той не е независимо същество; той зависи от Кришна – най-висшият абсолютен център – и от нищо друго.”[1]

Дотук бяха описани две много важни неща. Едното е природата на вярата, а другото – природата на предания. Най-общо казано, за някои от нашите събратя, човешките същества, вярата е просто вярване – те вярват това, което не знаят. „Не знам, затова вярвам.” Какво е това? Това не е духовна наука. Шрила Прабхупад е казал, че: „Бхакти-йога е метод за научно разбиране на Бога”. Веднъж споменах това по време на лекция и изведнъж един блестящ млад човек каза: „Научен?!” Беше изненадан. Защото обикновено хората считат, че наука и религия са две различни неща. И в повечето случаи са прави. За съжаление, в науката липсва достатъчно вяра, а във вярата липсва достатъчно наука, достатъчно знание. Но със сляпа вяра ще свършим в канавката. Ако сме слепи, няма как да се просветлим, това е сигурно.

Но тук е дадено различно определение за вяра, която гласи: „Единственото средство за доближаване на по-висшата сфера.” Тези дни говорихме за това, че Ведите ни наставляват строго като баща, че Пураните ни поучават нежно като майка, докато ачариите – учителите, гуру – ни напътстват много сладостно, като любим. Само си представете: ако тези първи думи – „няма друг начин” – са най-сладкото поучение, тогава колко ли строги трябва да са Ведите и Пураните? И така, за Шрила Шридхара Махарадж вярата е най-великата сила в човешкото същество, която прекосява пропастта между настоящата ви позиция и божествената реалност. Кой е източникът на вярата?

Коментар: Любовта.

Гиридхари: Няма нищо, което да не е дадено или да не идва от Бога, така че това означава, че вярата също идва от Бога.

Свами Тиртха: Виждате ли красотата на бхакти? Два различни подхода, и двата правилни.

Гиридхари: Нали любовта и Бога са едно и също.

Свами Тиртха: Понякога изпадат в шизофрения, но тя е божествена. Те са разделени, за да се слеят отново. Ако искаме да сме съвсем конкретни, можем да кажем, че вярата идва от вярващите, от тези, които имат вяра. Но откъде идва вярата на вярващите? Обективно, на ниво таттва, можем да кажем: „Да, най-висшият източник е Върховният Бог”. Или от гледна точка на раса можем да кажем, че източникът, произходът на вярата е любовта, божествената любов. Но понякога е трудно да се отсъди кое е първо – вярата или любовта. Дали Бог обича душите толкова много, че инжектира вяра в сърцата им? Или хората имат такава вяра, че Богът на любовта не може да устои?

 

(следва продължение)

[1] Шридхара Махарадж, „Търсейки с обич изгубения, слуга”,глава първа „Планетите на вярата”.

 rasa-dance

(продължава от предишния петък)

Въпрос: Кой е най-добрият начин да се избавим от егото?

Свами Тиртха: Служете на останалите. Други въпроси?

Въпрос на Сарвабхаума: Както Вие казахте, макар че Бог е творец, поддръжник и унищожител, най-значимият Му аспект, Кришна, стои настрана. Можем ли да сравним това по някакъв начин с нашия личен опит в семейството, например? Когато изпълняваме задълженията си, но някакъв наш аспект остава настрана.

Свами Тиртха: Ако имаш свои представители, които да изпълняват функциите по сътворяването, поддържането и унищожаването, можеш да останеш настрана. Но не забравяй: за да поддържаш нещо, трябва да посветиш себе си. Не съществува заместител в това. И всеобщо духовно правило е, че можеш да изоставиш настоящата си позиция единствено ако имаш следовник. Например един цар – знаем, че когато му дойде времето царят следва да се откаже от царството си и да се оттегли в гората за медитация и пречистване. Но не можеш да го сториш, ако нямаш наследник. Иначе създаваш проблем, с което не помагаш и на собственото си духовно добруване.

От друга страна, нека обърнем въпроса на обратно. Ти би ли бил удовлетворен ако твоята партньорка използва заместител и не посвещава себе си? Ако си запазва нещо от теб? Мисля, че няма да си доволен.

В същото време трябва да се съглася с теб. Духовният живот има два аспекта: едната му страна е лична, индивидуална; а другата му страна е общността. Общност в смисъл на садху-санга. Или този специфичен вид садху-санга – семейните взаимоотношения; това също е садху-санга. Определено трябва да се посветим на тези две роли. Ала същевременно трябва да се грижим и за своите вечни идеали.

Така че моят отговор е „и да, и не”, или по-скоро „и не, и да”! Аз не бих бил доволен от ученик, който казва: „Да, да, Гурудев, обаче…” Как мога да разчитам на човек, който винаги отстъпва навън? Давам пълна свобода на учениците си да пристъпват навън или навътре, ала с онези, които преднамерено искат да стоят отвън, няма как да танцувам. Мога да танцувам единствено с тези, които са готови да танцуват. Но ако постоянно казвате: „Аз съм отвън. Тук съм, обаче стоя отвън!” тогава моля ви, не се оплаквайте, че: „Ти не ме приемаш.” Защото самите вие сте застанали отвън! За да получим своята порция прасад, милост, трябва да се присъединим изцяло. Тогава е хармонично. Мъничко дисхармония е солта на живота, несъмнено. Но мисля, че всички знаете какво имам предвид.

 gopi-krishna

(продължава от предишния петък)

Вишну казва: „Имам целия този двор тук, на Ваикунтха – толкова много уважавани личности са около Мен. И макар да съм на върха на божествената йерархия, само погледнете Кришна! Той е просто едно малко пастирче, а изглежда толкова по-щастлив от Мен. Приятелите и приятелките Му са около Него. Аз имам само една жена, Той има толкова много. Така че Той е по-добре. Поклонниците Му са съвсем близо до Него. Моите поклонници винаги Ме почитат, но Неговите – те Го обичат, прегръщат Го, играят заедно. Хранят се заедно. Понякога момчетата отмъкват ладху от чинията Му. Кой би се осмелил да краде от Моята чиния? Тази величествена позиция е толкова официална. Искам да живея! Ала в крайна сметка Моята лила е Ваикунтха,” казва Вишну.

Ваикунтха означава „без страх, без тревога”. Толкова отегчително спокойно! Погледнете забавленията на Кришна – там винаги нещо се случва. Някой идва, има разговори, има срещи. Това е много по-удовлетворяващо. Ето накъде е устремено сърцето на Вишну, върховния величествен Господ – към Голока. Затова Шрила Шридхара Махарадж казва: „Да те захвърлят надолу към Ваикунтха”. Та ние сме разбрали, че Ваикунтха е най-прекрасното място! Там няма страхове, няма притеснения. А Шридхара Махарадж я смята за изгнаничество, нещо като Сибир. Ваикунтха като духовния Сибир. Значи има нещо още по-висше. Именно него трябва да търсим.

И така, направихме малка екскурзия, макар че започнахме от времето. Понеже Кришна казва в „Гита”: „Аз съм времето, унищожителят на световете[1]. След това говорихме за трите различни аспекта на Върховния: творец, поддръжник и унищожител. Но за щастие в „Гита” има и едно друго отъждествяване на Кришна с времето, защото Той казва: „Аз съществувам като вечното време.”[2] Така че за тези, които не са под прекия божествен контрол, Той съществува като времето в облика му на ограничаваща, разрушителна сила; ала за онези, които са под властта на божественото, Кришна съществува като вечното време.

Така че това е нашият подход към Времето. Затова хората се боят от времето, времето се бои от пирамидите, ала ние не се страхуваме нито от времето, нито от пирамидите.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 11.32

[2] „Бхагавад Гита” 10.33

 mahavisnu

(продължава от предишния петък)

Какво държи Вишну в четирите си ръце? Раковина, лотос, чакра и боздуган.

Четирите атрибута в ръцете Му са разделени: два за добри цели и два за наказание, така да се каже. Раковината е символ на плодородието, на сътворението. Тя представя женската сила, женското качество. И не е просто естествена раковина, а леко обработена – в нея е нанесена малка промяна, тъй като краят ѝ е отрязан. По този начин може да се използва като инструмент, като рог. Този рог тръби за победата на душата, на духа над материята. Така че това е един много благоприятен звук. Затова преди да започнем да служим пред олтара, надуваме раковината – за да призовем божествената сила, божествената закрила, да обявим победата на духа над материята. Тя повиква позитивните сили и, досущ като репелент, пропъжда негативните. Изразява също и рога на изобилието, намиращ се в ръцете на богинята на сполуката. Така че можете да добиете всички различни божествени съкровища чрез нейната благословия. И тъй като е звуков инструмент, тя указва също и значимостта на божествения звук. Затова можем да кажем, че когато повтаряме мантрите си, това трябва да е отклик на поканата, звучаща в раковината на Бог Вишну. Това ли е най-висшият звук? Не е, най-висшият звук е флейтата на Кришна. Но сега говорим за Вишну.

И така, раковината е първият атрибут – тя е творческата сила, изобилието, благословията, победата и т.н. След това е падма, лотосовото цвете. То е второто благославящо „оръжие”, така да се каже, или атрибут на Вишну. Лотосовото цвете е символ на чистота. И обичайно в дланите на Вишну ще откриете два различни вида лотос – понякога е разцъфнал, а друг път е неразтворена пъпка. Какво означава това? Когато е неразтворен означава, че творението е само в потенциал, вселената не е проявена. А когато лотосовото цвете е напълно разцъфнало, значи творението се е случило, проявено е. Това показва колко необходима е чистотата за духовните практики. Но лотосовото цвете не е само чистота, а също и велик символ на творението, на материалната сфера, тъй като Вишну е Богът на това творение.

Това са много позитивни и привлекателни символи на Вишну. Другите два – чакрата и гада, боздуганът – са вече по-трудни за разбиране. Как така Богът, закрилник на любовта и живота, притежава могъщи оръжия за убиване? Защото чакрата е диск, оръжие за убиване. Но убиване на какво? Убиване на демоничните наклонности, или както казвате – на егото. Така че който оскърби ваишнава, трябва да посрещне чакрата на Вишну. Това е огън, елементът огън. Обаче чакрата си има специално име, нарича се сударшана, „добра среща” – „Радвам се да те срещна, чакра!” Ако срещнете чакрата на Вишну и сте демон, тя е плашеща. Но ако сте бхакта, срещата е много приятна. Су-даршана означава също „съвършената даршана, съвършената философия”. Така че съвършеното духовно знание прорязва цялото невежество. Защото в действителност това е най-голямата битка, най-голямата борба, през която всички трябва да преминем – да се сражаваме с погрешното си разбиране, с фалшивото си его. Но су-даршана, съвършената философия ще ни помогне в това. Затова трябва да учим, мои скъпи приятели. Ако не познавате философията, как ще я прилагате? Най-напред учете, след това прилагайте. И сударшана се върти, движи се. Така че това е активна сила, която не само преследва демоничния начин на мислене, но и донася светлината в света, добрата философия.

И така, остана само още един символ на Вишну – боздуганът. Той служи за битка с враговете и изразява силата. Царят винаги има скиптър, който е „опитомената” версия на боздугана. По по-мек, деликатен начин показва: „Аз съм на власт”. Същото е и с дандата на аскетите. Сила; ако притежаваш тази тояга, значи притежаваш силата, притежаваш властта. Това е аксис мунди, оста на света, центърът – ти обладаваш центъра, ти си в центъра. Освен това изразява дървото на живота. А също така и кръста.

Можем да продължаваме да говорим за символите дълго, дълго време, но защо да си губим времето със символи? Тъй като боздуганът на Вишну е символ на знанието, то ви дава силата да сразявате враговете в живота. Може да си мислите, че Вишну е много саттвична личност – много нежен, поддържа живота, закриля всички, толкова е добър и мил. Съжалявам, но ако Го раздразните достатъчно, Той ще отвърне, при това със смазващ удар! Така че на враговете на вселенския ред им се налага да се изправят срещу този могъщ, величествен аспект на Върховния. Затова Вишну казва: „О, в Моите четири ръце са тези атрибути. Кришна има само две ръце, в които държи просто една флейта; въпреки това всичко танцува по свирнята на Неговата флейта. На Мен понякога Ми се налага да използвам я боздугана, я чакрата. Той е по-велик, по-силен. Просто свири на флейтата си и всичко се случва.” Е, Кришна има и някои други атрибути, като например гегата, за да наглежда кравите и малките теленца да не скитат много насам-натам. Така че понякога и на Него му се налага да използва тояга – но дори това е сладко.

 

(следва продължение)Trimurti-Brahma-Vishnu-Shiva

(продължава от предишния петък) 

Да се разруши нещо е необходима специфична енергия. Нарича се тамас. Тези три личности – Брахма, Вишну и Шива – господстват над тези три типа енергии: съзидателната сила на раджас, или страстта; разрушителната сила на тамас; и умиротворената, позитивна енергия на саттва, поддържането. Коя от тези задачи е най-трудната: да унищожиш нещо, да създадеш нещо, или да го поддържаш? Очевидно е, че поддържането изисква най-голяма работа. Да разрушиш нещо е съвсем лесно, нали? Съвсем лесно е! Не се налага да полагаш кой знае какви усилия. Няколко подхвърлени думи тук и там, някоя и друга манипулация – и всичко е съсипано. Да се захванеш с нещо – за това са нужни усилия, без съмнение. Обаче да поддържаш нещо дълго време – това изисква постоянна, неизменна подкрепа. Нужен си ти, не просто твоята енергия – нужен си самият ти.

И това не е теория, скъпи мои. Погледнете семействата си. Да разтрогнете семейните връзки е много лесно! Много лесно! Една кавга и скъсвате. Да се създаде семейство – това също е лесно. Романтично е и става с лекота, понеже влагате цялата си страст: „Аз искам това!” Ала ако действате с подобна настройка, много скоро ще се запитате: „Наистина ли това искам?” Обаче да съхраните семейството си – колко усилия са нужни! Колко време, колко търпение, колко толерантност! Когато трябва да отстъпваш, когато трябва да казваш: „Да”, въпреки че чувстваш „Не!” Така че това е едно от най-добрите училища за духовно израстване, защото трябва да се научите да оставяте егото си назад. Това е една от най-добрите школовки, за да се настроите хармонично един спрямо друг и да поддържате идеалите си дълго време. Виждате, че тези енергии на G-O-D проникват живота ви. Бог прониква живота ви, G-O-D.

А какво да кажем за духовния живот? Да го съсипете е много лесно. Една груба грешка и с него е свършено. Да започнете духовен живот – това изисква малко усилие, по-трудно е, обаче пак е лесно. Ала да го поддържате дълго време – това е трудното. Защо? Защото няма как това поддържане да се осъществи чрез някакви външни неща. Трябва да посветим себе си, трябва да дадем себе си. Точно както Вишну е готов да се раздаде, да сподели себе си с живите същества. Той присъства в сърцето на всеки. По същия начин, ако вие искате да поддържате която и да било създадена от вас структура, трябва да вложите себе си.

Може би сега можете да разберете поне мъничко защо Кришна се занимава с други дела. И всички тези личности осъзнават своята относителна позиция. Шива знае: „О, аз само медитирам!” тъй като той е йоги. Брахма се оплаква: „Ох, занимавам се с толкова много творчески функции в тази вселена, толкова съм зает!” Докато Вишну знае: „Макар да съм най-пряката връзка, все пак не притежавам допълнителните качества на Кришна. Прекрасен съм, в това няма съмнение. Но Той е още по-прекрасен. Нося всичките си оръжия в Моите четири ръце, а Той има само две ръце. Но какво имам Аз в Своите четири ръце?” Какво има Вишну в четирите си ръце? Раковина, лотос, чакра и боздуган.

(следва продължение)time 3

Има една поговорка: „Хората се боят от времето, а времето се бои от пирамидите”. Понякога съграденото от хората е доста дълговечно – на шест хиляди години или нещо подобно. Колко? Добре – пет. След хиляда години можем да се върнем на този въпрос. Между другото, само да вметна: синът на един от воините от арабска страна, който бил много активен по време на кръстоносните походи, заповядал да разрушат една от малките пирамиди. Работили упорито в продължение на половин година – успели да нанесат само една малка драскотина по повърхността ѝ. След това се отказали. Мисля, че след хиляда години наистина можем да се върнем към този въпрос – пирамидите ще са си там.

Но има и друга поговорка: „Хората казват: „Времето отминава”; а времето просто се смее и казва: „Хората отминават”. Така че ние имаме такова много специално, двояко взаимоотношение с времето. Макар да живеем във времето – така че то е естествена повтаряемост за нас – понякога то има и своя болезнен, плашещ аспект. У хората има естествена склонност да се съхранят. Рано или късно разбираме, че няма как да се съхраним телесно. Затова искаме да пребъдем в нещо друго – може би в синовете или дъщерите си. Или „в моето творение; каквото съм сътворил, трябва да пребъде”. В нещо, чрез нещо искаме да отложим този поставящ край аспект на времето.

Кришна казва в „Бхагавад Гита”: „Аз съм времето, унищожителят на световете”[1]. О, това е плашещо! Бог – посредством тази енергия, посредством тази сила на времето – ще сложи край на всичко в материалната равнина. Затова думата Бог (God на английски) е като код за трите аспекта на Всевишния: G-O-D – творец (generator), поддръжник (operator) и унищожител (destructor). Творец означава изворът, от който всичко произтича. Поддръжник означава този, на когото се опира и се крепи цялата система. И унищожител означава който ѝ слага край.

Тези три аспекта са представени от гуна-аватарите. Кришна е изначалният източник, Божията любов. Така че естествено Той не се занимава да твори света и т.н – за Него това е нещо много незначително. Той свири на флейтата си, това е много по-добро занимание. Да се създават светове, да се поддържат всичките, да се поеме цялата грижа по това – Той делегира тези задължения на други.

Творецът е Брахма – представителят на мъжката енергия, на съзидателната сила. И не забравяйте, той започнал сътворението с медитация. Обичайно нашите задължения в живота са по-дребни от това да сътворим цяла вселена, нали? Да, ние имаме задължения и понякога те ни изглеждат много сложни, ала в сравнение със задачата на Брахма са съвсем незначителни. При все това, той започнал с медитация. А след това завършил с молитви. Нека следваме неговия пример. Първото същество във вселената започва с медитация и завършва с молитви. Това означава, че каквото и да трябва да започнете, най-напред, моля ви, медитирайте над него. А разберете ли, че задачата е много по-голяма от вас, молете се! Молете се на божествената сила да ви помогне и да ви даде сили да я изпълните. И така, това е аспектът на сътворяването, съзидателната сила, енергията на страстта.

Вторият аспект е Вишну, който е поддръжникът на вселената. Името на Брахма значи „преливащ отвъд пределите”. Така че Брахма означава тази рукваща сила. Това е сътворението: проявяващата се, разкриващата се енергия – Брахма. Вишну е различен. Той е поддръжникът и Неговото име означава „проникващ”. Той присъства навсякъде. Неговото задължение е да поддържа съзидателния ред, да осигурява всичко на живите същества, неизменно да подкрепя и защитава живота. Затова във вселенската структура Той е сравнен със Сурия, Сурия-Нараян. Както слънцето подпомага, закриля и подхранва живота на Земята, по същия начин Богът – като трансцендентално слънце – поддържа всички живи същества. И знаем, че Вишну има много специфично състояние на ума. Чрез всеприсъствието си Той се грижи за вселенските дела. Все пак, от време на време има нужда нещата да бъдат малко преустроени; тогава Той навлиза в дрямка. Казва се, че този свят е сън на Вишну. Той е Божи сън. Ние го възприемаме като горчива илюзия, но той е божествен сън за Него. И така, това е функцията на Вишну – да поддържа.

И третият аспект на G-O-D е разрушителната сила – нарича се Шива. Какво е значението на името „Шива”? „Благословия”. О, какво разбиране! Нима краят на света е благословия?! Това е интересно. Как така? Така е, защото Шива има двустранен характер. Шива е конструктивно деструктивен. Това означава, че той разтрогва вселенския порядък – за да осигури възможност за ново сътворение. По тази причина това е благословено дело – след края на света ще започне нова глава. Всичко, което е лошо, всичко, което се е объркало просто ще бъде изтрито и ще се започне наново. Така че това е благословия за света и живите същества, макар да е свързана с известно страдание.

А какъв е нашият характер? Съжалявам да го кажа, но често ние сме деструктивно конструктивни. Създаваме толкова много неща, а след това виждате ефекта – те са унищожителни. Шива е различен – той унищожава, но за добро; ние сме съзидателни, ала за лошо.

 

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 11.32

 radha_washes_krishnas_feet

Въпрос на Гиридхари: Гурудев, всичко ни се дава от Бога, включително и силата на волята. И както ни се дава, така може да ни се отнеме – също както и всичко останало. Бог казва на Арджуна, че му предоставя възможност да избере и му описва последствията от двата варианта. Така Бог потвърждава, че му оставя свобода на волята.

Свами Тиртха: Нима вярваш на всичко, което този Бог казва? Защото това е една много сладостна тема. Всъщност, тя ми е едно от любимите места в „Гита”. Там Кришна заема позицията на учител, а Арджуна заема позицията на ученик. И ако разгледате „Гита” от психологическа гледна точка, ще видите колко ловко Кришна прилага всевъзможни видове мотивации, за да накара Арджуна да действа според неговото – на Кришна – желание. Повечето от стиховете в „Гита” са изречени от Кришна – над петстотин; през всичките тези петстотин стиха той вменява на Арджуна определено разбиране. И както ти каза, описвайки последиците, го довежда до даден предел. Кришна сякаш играе шах и достига позиция, в която на Арджуна му остава само един ход. И тогава Кришна казва: „Сега избери както решиш!” А той има само един избор!

Какво тогава ни дава Кришна, какво дава Той на Арджуна? Дава му илюзията за свободен избор. А Арджуна е много удовлетворен, той казва: „Приемам всичко, което ми кажеш!” Използвайки свободната си воля, той се съгласява с Кришна. Виждате, че Кришна е доста хитър. Вкарва Арджуна в капана, а сетне казва: „Сега можеш да действаш!” И това се повтаря многократно.

Но щом Кришна се отнася така към Арджуна, това понякога Му се връща. Гопите могат да правят същото с Кришна. Знаете, гопите понякога са малко разстроени. И имат планове да си отмъстят. Ала тъй като са много деликатни девойки, те измислят специален начин да отвърнат на жестокостта, с която Кришна понякога се отнася към тях. Защото знаете, понякога Той ги призовава, те са готови да скочат и да захвърлят всичко, и тогава Той казва: „О, защо сте дошли? Отивайте си вкъщи. Не е хубаво да скитате самички нощем в гората.” Представете си себе си на тяхно място: избягали сте от семейното легло, а любимият ви казва: „Съжалявам, направила си грешка”. И се казва, че мъжете никога не забравят приятелите си, но лесно забравят своите любовници. Докато жените могат лесно да забравят своите приятелки, но никога не забравят любовниците си.

Така, същата онази нощ, гопите си рекли: „Аха, Кришна, така значи постъпваш Ти!” и започнали да измислят метод да си отмъстят, да Му върнат. Следващия път когато се срещнали: „О, Кришна, Ти си тук! Можем ли да направим малко масаж на лотосовите Ти нозе?” И Кришна, романтичният момък, отвръща: „О, да, да. Защо не.” Отново си представете себе си: някой масажира вашите лотосови… вашите кактусови нозе. Колко свобода имате да мърдате в този момент? Когато нозете ви са хванати много здраво, няма свобода. И тогава гопите започват – най-напред нежно, приятно: „Кришна, какво разбираш Ти от любов?” А след това стискат по-силно: „Що за любим си Ти?!”

Така че какво е свободната воля? Кришна дава такъв безизборен избор на Арджуна, а после си го получава обратно – гопите не оставят избор на Кришна.

Но същата тази свобода на волята, на избора е представена и от Чайтаня Махапрабху по много красив начин. Защото по това време Кришна идва като слуга, като бхакта. Изговаряйки „Гита”, Кришна е в позицията на поучаващ и поставя Арджуна в тази ситуация. Когато идва като Махапрабху, Той запазва същия манталитет на принудителни обстоятелства, показвайки, че свобода не съществува. Ала тъй като този път идва в облика на слуга, Той ще наложи силата си върху Бога. И така, в „Гита” Богът налага силата си над предания; сега преданият прилага същата сила спрямо Бога. Това е когато Той казва: „Каквото и да правиш – независимо дали Ме прегръщаш или Ме стъпкваш под нозете си – Аз съм Твой безусловен слуга”[1]. Така че няма измъкване за Бога от тази хватка. „Независимо какво правиш, Аз съм Твой и Ти си Мой!”

Арджуна могъл ли е да избяга? Не, не е могъл. А Кришна избягал ли е от подхода на Махапрабху? Съжалявам, няма измъкване – не дори и за Бога. Така че посредством този емоционален подход – тъй като „Шикшащака” на Махапрабху е много емоционална – макар да говорихме, че емоциите ни осигуряват известна свобода, ала чрез тях можете да ограничите свободата на Бога!

Моля ви, обмислете това. Тогава ще видим, че свободата е една илюзия. Но ако хармонизираме своята илюзия с божествения план, тогава това е сладка илюзия.

Гиридхари: Благодаря за обяснението. При все това, не мога да се избавя от усещането, че Богът не троши хатъра на Арджуна, а разтрошава илюзията му и му дава разбиране, така че да не постъпва според прищевките си.

Свами Тиртха: Да, на ниво таттва това, което казваш, е вярно. Но ако разгледаш същото от гледна точка на раса, на приятелския обмен – тогава историята е различна.

 

[1] „Шикшащака” 8

 syrceto

Въпрос на Илко: Често разговаряме със съпругата ми за свободната воля – до каква степен тя съществува. Казано е, че дори една тревичка не помръдва без волята на Бога. Има ли такова нещо като свободна воля?

Свами Тиртха: Във вашето семейство кой казва, че има свободна воля? Твоята съпруга. А кой казва, че няма свободна воля? Ти. Виждате ли, това е красивото и хармонично единение на женските и мъжките енергии. Защото мъжете са повече интелектуални. И ако мислите, ако анализирате, ще видите, че нищо не е случайно. Така че в един смисъл не съществува свободна воля. Всичко е предопределено. Но любящото сърце на една съпруга или майка не може да се съгласи с това. Защо? Защото жените не подхождат към абсолютната истина теоретично. Техният подход е емоционален, а от гледна точка на емоционалността, ние имаме свобода. От гледна точка на фактите, не разполагаме със свобода, съжалявам. Напълно съм съгласен с теб. Ала в емоционално отношение определено можем да дадем повече, и дори още повече на Бога. Това зависи от нас.

Не знам доколко това отговаря на въпроса ти или подпомага темата. Но замисли се, съществува огромна разлика между тези два подхода. Ако и ние съумеем някак да придобием този интуитивен подход към реалността, може би също ще успеем да открием известна свобода за себе си.

Но много ми харесва как вие представяте тези две различни идеи. Защото обикновено в златната пресечна точка можете да се срещнете. Или сме обусловени от карма, закона за действие и последица, който е като вторичен контрол на Върховния, или се намираме под прекия контрол на божественото провидение. Не виждам кой знае каква свобода тук. А колкото повече се доближаваме, толкова повече попадаме под властта на божествената любов. Ние не сме субектите, а обектите ѝ – тя ни прегръща, тя ни кани в своя танц.

Може би по средата, на неутралното ниво на брахман, съществува някаква малка свобода – когато си отвъд материята, но си пред прага на духовното битие, на активната реалност. Обаче това е досущ като вакуум, така че пак не е истинска свобода.

Главният проблем е, че във физическата сфера, на нивото на материята ние не можем да се примирим с тази липса на свободна воля. Защо? Защото разсъждаваме субективно: „Искам да съм центърът, искам да съм свободен.” Но забелязвайки, че не сте свободни да правите каквото ви се ще, вие въставате. Ала в духовната равнина сме подвластни на божествената воля – там отново няма свободна воля. Защото Той свири на флейтата, а не ние. Ние танцуваме – в добрия случай.

И между нас двамата казано: когато бях млад, вярвах в свободната воля. Вече не.

Харилила: Мисля, че е логично да имаме някаква свободна воля, защото материалният свят е един вид място, откъдето душите трябва да се върнат при Бога. А как биха могли да изразят любовта си без свободна воля?

Свами Тиртха: Затова казах, че в емоционалната реалност, ние имаме известна свободна воля. Ако въобще съществува шанс за свобода на волята, той е на емоционалното ниво на реалност. Това отново разкрива красотата и величието на предаността. Бхакти ни довежда до свободната воля, ала тогава ние сме готови да се откажем от дадената ни свобода. Защото драговолно казваме „да” на Кришна. След като веднъж си казал „да”, нима можеш да кажеш „не”? Отново губиш своята свобода.

Харилила: Въпросът е кой казва „да”? „Да” означава воля.

Свами Тиртха: Това е много важно. Защото ако понаблюдавате и анализирате малко света, ще видите, че за последните няколкостотин години всичко се доминира от силата на човешката воля. Толкова се гордеем с човешката воля, че искаме да разрешим всички въпроси, всички проблеми – които от своя страна са създадени от собствените ни предишни дела. Всички постижения, които виждаме, са резултат на силата на човешката воля. По този начин сме достигнали предела на този вид развитие – материалния прогрес. Затова е дошло времето да заменим доминиращата сила на волята с нещо. С този подход сме действали дотук и сме създали капана, в който страда цялото човечество. Затова нека изнамерим нов подход, нов начин. Човешкият ум има три функции. Кои са трите функции на ума?

Хаягрива: Мислене, изразяване на воля…

Свами Тиртха: И?

Хаягрива: Чувстване!

Свами Тиртха: Не го забравяйте моля – това е бхакти-йога. И така, мисленето – първата функция на ума – има своето място в човешката история. Изразяването на воля, силата на волята като втора функция на ума, е създала настоящите условия на планетата земя. Трябва да намерим входа към третата функция. Така че ако очаквате изместване на полюсите или края на света този декември, именно това е, което трябва да свърши – ерата на волята. И трябва да започне една нова степен, една нова фаза – ерата на чувстването.

 

 Krishna

(продължава от предишния петък) 

„Ом тад вишно парамам падам сада пашянти сурая дивива чакшур ататамтова е една основна мантра от „Риг Веда”. Преди човек да се захване с някое ново задължение, той трябва да обмисли своята позиция. Този стих от Ведите ни напътства да мислим така: „Ти си под бдящото око на своя закрилник, и това огромно око е живо като слънцето; погледът му е като взора на слънцето над главите ни. Досущ като светлина, която прониква и вижда всичко вътре във вас, Неговият проницателен поглед е над вас.” С такова разбиране за идентичността си трябва да подхождаме към своя дълг. Никога не сме насърчавани да мислим, че сме стъпили здраво тук на твърда земя, и че въз основа на някаква стабилна позиция, не зависейки от милостта Му, можем да изпълняваме своята дхарма. Всъщност, в своята субективна свързаност с божествеността, ние сме точно като лъчите на слънцето. Къде е опората на слънчевите лъчи? Тя е на слънцето – то е техният източник. По същия начин, нека и ние съзнаваме, че опората ни е в божествената сфера; ние сме множество частици съзнание, и нашата родина е онази съзнателна област. Съзнание за Бога означава съзнание за Кришна. Ние сме съзнание и сме предназначени за Кришна съзнание такава е нашата връзка. Нека винаги помним и осъзнаваме този факт. Ние принадлежим на осъзнатия за Кришна свят. Дошли сме да скитаме из чуждите земи на материалното съзнание, мая, погрешното разбиране, мислейки се за частици от този материален свят, но това не е така. Ние сме частици от съзнателния свят и по някакъв начин сме влезли в тази материална концепция за съществуване, в света на материята. Материята е онова, което можем да експлоатираме – обективната страна на реалността; а субективната страна е елементът, когото трябва да боготворим. Нашата връзка със субективното е връзка на благоговение и преданост към по-висшата същност, а не на експлоатация или наслаждение. Истинската наслада, божествената наслада идва от служенето не от експлоатацията.”[1]

Свами Тиртха: Колко е хубаво, че се връщаме на една от оригиналните ни теми – какъв е източникът на щастието. Щом сме част от онази божествена сфера, това е много славен произход. То означава, че сте трансцендентални.

Веднъж имало обучение за здравни служители в една болница. И част от обучението била да си представят и опишат смъртта си. Голямата част от описанията били на много болезнена смърт – в смъртни страдания. Но един-двама от хората били дълбоко вярващи. Тяхното описание било различно: „Ами, просто се връщаме у дома, връщаме се при Бога” или „Просто заспиваме и се събуждаме на друго ниво на реалност.” Това е разликата между материалистичната гледна точка и духовната гледна точка. Ако чувствате, ако дълбоко вярвате: „Аз целият съм направен от материя,” тогава ще се върнете обратно в материята. Но ако разберем, че сме читкана, съзнателни частици, тогава ще се върнем в тази изначална съзнателна сфера. Това означава славен произход и славно местоназначение.

Ако срещнете хора, които добре познават Ведите, те ще кажат: „Какъв е този Кришна? Той не е споменат във Ведите.” И тогава, ако самите вие не познавате добре Ведите, ще останете изненадани: „О, нима нашият Бог, нашата вяра не са споменати във Ведите?!” А тези експерти ще рекат: „Огромната част от мантрите и химните в „Риг Веда”, която е считана за най-древната Веда, са посветени на Индра и Агни, на този или онзи.“ Което впрочем е вярно. Но ако вие не познавате добре Ведите, отново ще бъдете озадачени. Кой тук е чел „Риг Веда”? Не много. Понякога бхактите организират ведически клубове, например, макар да не знаят нищо за Ведите. Това е просто като една хубава дума. Защо споменавате Ведите, като не знаете нищо за тях?

Затова, ако искате да усвоите „Риг Веда” – което си е задача – достатъчно е да научите една мантра оттам: „Ом тад вишно парамам падам сада пашянти сурая дивива чакшур ататам тад випрасо випаняво джагривам сах саминдхате вишнор ят парамам падам[2]. Един стих стига да спрете всички критики, че обожанието на Вишну не се споменава в „Риг Веда”. Разбира се, че „Риг Веда” възславя полубоговете. Но тук, в този стих се казва: „А всички тези полубогове гледат нагоре към лотосовите нозе на Вишну”. Тогава защо да четем всички химни, посветени на Индра и Агни? В „Риг Веда” има и химн посветен на жабите. Има друг химн, посветен на кучетата. За какво да ги четем? Нека насочим вниманието си към онази точка, към която всички тези различни велики личности вдигат поглед.

Затова е крайно препоръчително да изследвате „Риг Веда”, като научите поне тази мантра. Това работи, казвам ви. Ако цитирате санскрит на някой индолог, ще спечелите. Проверено е.

Но как стоят нещата? Каква е позицията на Кришна в цялата тази огромна божествена конструкция от разкрити писания, Веди, Пурани, Веданта, Упанишади и какво ли не… Къде е Кришна? Къде е нашият Бог? Можем да кажем, че различните шастри, различните писания, обучават различни видове хора. Някои части от шастрите са интелектуални и теологически тълковници, разисквания и учебници. Докато други ни разкриват нещо различно. Затова се казва, че Ведите ни говорят като строг баща. Защото те показват, че главният метод на почитание е жертвата. След това Пураните, древните летописи, ни говорят като нежна, любяща майка. Ние познаваме от собствения си живот тези две енергии. Бащите обикновено наставляват строго: „Прави това, прави онова; че иначе…” Докато майките са много мили, много грижовни: „Няма нищо, всичко е наред. Ела тук, скъпо мое момче!” Ала ачариите, учителите, гуру – те ни говорят като любими. Ние уважаваме бащата, обичаме майката, но сме влюбени в нашите любими. Затова се казва, че гуру е живата шастра, той е живата Веда – обаче при определени условия: ако следва бащата, майката и своите любими.

Така че, надявам се, разбирате тези въпроси. Стремете се да се самоидентифицирате не като резултат, като плод на материалната еволюция. Вместо това трябва да разберем, че произхождаме от духовния, съзнателен, вечен свят. И сме обекти на наблюдение на Върховния Бог. Това означава също и че никога не сме сами. Този Бог с любящи, нежни очи винаги е с нас Така че не можем да се скрием. И вместо чрез експлоататорско отношение, чрез настроение за служене можем да се доближаваме все повече до пълното удовлетворение на сърцето си.

 

[1] Из „Търсейки с обич изгубения слуга” от Шрила Шридхара Махарадж

[2] „Риг Веда” 1.22.20sunrise

„Мантрата от „Риг Веда” гласи: „Ом тад вишно парамам падам сада пашянти сурая дивива чакшур ататам”. Божествените нозе на нашия свят Господ са като слънце над главите ни. Неговите свети нозе са като бдящото око на величествен закрилник, висящо над главите ни като слънцето, и ние живеем под взора на това бдящо око. Интересува ни не обективната, а субективната реалност. Винаги трябва да се стремим да живеем не в обективната, а в субективната реалност. Не бива никога да си мислим: „Под краката си имам стабилна почва, на която стоя; аз съм голям и силен, и ще остана изправен.” Нека по-скоро си мислим: „Над моето съзнание е свръхсъзнанието; бдящото око на закрилника винаги ме наблюдава. Живея под погледа на това око.” Нашата опора не идва отдолу, а отгоре. Той е нашият подслон. Ние висим от онзи истински по-висш свят, където обитава Той; опората ни се намира там. Нека винаги осъзнаваме това.”[1]

Свами Тиртха: Тук са засегнати две много важни теми: субективната и обективната реалност. Изказът на Шрила Шридхара Махарадж е много специален, леко необичаен. Трябва правилно да разбираме кое какво е. Защото обичайно сме научени да имаме визията за обективна реалност, тоест „Аз съм центърът и аз наблюдавам всичко заобикалящо. Това е обективният свят, а аз съм субектът, който наблюдава.” Но той го казва по съвсем различен начин. Понякога методът да се откриват противоположностите или да се наблюдава една и съща ситуация от различни гледни точки, внася нов тип разбиране. По същия начин, да имаме тази промяна на визията откъм обективната и субективната страна – това дава много по-пълна и всеобхватна картина на реалността. Защото тук той казва: „Аз съм обектът. Аз съм този, който е наблюдаван. Не е така, че „аз наблюдавам Бога”, а Той е центърът. Той е свръхсубективната реалност, и Той е този, който се оглежда наоколо си.”

Често говорим за егоизма. И си мислите, че ако свеждате глава понякога, това е достатъчно. Но не е достатъчно. Трябва радикално да променим визията си, за да можем да изоставим тази фалшива концепция, че сме центърът на вселената и сме наблюдатели на онова, което се случва наоколо. Нека по-скоро разберем, че съществува някой, който наблюдава. Бог е субектът. Той е този, който се оглежда, а ние, както и всеки друг, и разбира се всички неща в този свят, сме обектите на Неговото наблюдение. Това е много фин въпрос, ала при все това изключително важен. Не аз идвам в храма да видя Бога, а аз идвам в храма да се покажа, да бъда видян от Него. Защото не аз съм центърът, Той е центърът. По този начин можем да заменим своето субективно, егоцентрично усещане с нещо друго – че Той е центърът и Той ни наблюдава.

И също бе споменато, че нашата опора не е отдолу, а идва свише. Теорията на еволюцията казва, че материалните частици започват да се събират и в крайна сметка калта започва да мисли и чувства. Звучи добре! Мисля, направо е отнасящо ума, че по случайност частиците са се събрали, за да образуват вас, например. Само си представете, някой случайно да започне да сглобява разни части и елементи в пустошта. Колко време е нужно да се сглоби компютър случайно? Това означава да мислиш, че опората е под краката ти – ти си плодът, ти си връхният резултат на нещо голямо под тебе. Ние също вярваме в еволюцията, обаче в духовната еволюция – че съществува източник и че зависим от тази по-висша реалност. Разбира се, не критикувам научните теории, защото това е тема за учените. Те казват, че грубото може да прояви финото; ала по същия начин ние можем да речем: не, финото може да прояви грубото. На същото основание можем да поддържаме и тази гледна точка. Това се нарича теория на сгъстяването, на насищането. Финото започва да коагулира и става все по-гъсто, по-наситено.

Както и да е, хубаво е да зависим от материалната основа. Защото ако разберем, че телесният ни аз принадлежи на тази космична материя, това ще ни помага да се приспособяваме по-подобаващо към обкръжението. Но ако проумеем, че зависим от една по-висша реалност, такава една основа е много по-живителна.

 

(следва продължение)

 

[1] Из „Търсейки с обич изгубения слуга” от Шрила Шридхара Махарадж