Category RSS

Calendar

December 2017
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for December 1st, 2017

врабчета

Mindenekelőtt szeretnék mindenkit üdvözölni. Nagyon boldog vagyok, hogy eljötettek! Mint tudjátok, hogy a lecke előtt a szobámban tartózkodom és csak hallgatom az ajtónyitásokat, ami segít, hogy lelkileg ráhangolódjak. Mert ez valami nagyon valóságos – hogy reggelente összegyűlünk, hogy a lelkiséget kutassuk.  El kell, hogy mondjam nektek, hogy mindig eltűnődöm azon, hogy milyen sokat adtok azzal, hogy nekem szentelitek a figyelmeteket, rám szánjátok az időtöket és azon merengek, hogy én mit is adhatnék nektek? Mely teljesen jelentéktelen. Abban reménykedem, hogy ha egyszerűen csak szépen végezzük a szolgálatunkat az mindenki javát szolgálja, beleértve mindazokat, akik eljöttek, maradtak és ideértve azokat is, akik majd a jövőben el fognak jönni.

Most pedig fókuszáljunk egy fontos témára – a boldogságra. Ez egy nagyon archaikus téma. Az emberiség kezdete óta kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi az a boldogság. De elég tudni, hogy mi az? Nem, mi szeretnénk megtapasztalni. Hasonló módon, nem elég ismeretekkel rendelkezni Istenről, meg kell Őt tapasztalni.

De ne ugorjunk annyira előre. Maradjunk először a boldogságnál. Hajdanán, az upanisadok idejében, összegyűltek a szentek, hogy eszmecserét folytassanak a boldogságról. Olvastuk már ezt a szakaszt?

Ez a fejezet a “Taittiríja-upanisadban” található. A neve, címe, valamennyi upanisádnak, egy leíró cím. A “Taittiríja-upanisadban” a tittiri madárról kapta a nevét. Sajnos, nem tudom az angol elnevezését, mely egy apró madár (fogoly) és egy történet is kapcsolódik hozzá. Történt egyszer, hogy nézeteltérés alakult ki egy misszióban – valami nagyon súlyos tévedés történt, mely halálesetet is eredményezett. Ekkor a mester arra kérte a tanítványokat, hogy meditáljanak, imádkozzanak, hogy ellensúlyozzák a hibát. Viszont volt egy bhakta, aki azt mondta, hogy “A meditációtok nagyon hatástalan. Majd én megmutatom nektek, hogyan kell ezt csinálni.” Természetesen ezzel nagyon megsértette a mestert: “Takarodj innen és add vissza mindazt a tudást, amit neked adtam!” Ezután, úgy mondják, hogy kihányta mindazt a tudást, melyet korábban szerzett. De mivel nagyon komoly gyakorló volt, az összes többi tanítvány, ilyen tittiri madárrá változott és elkezdte felcsipegetni ezeket a tudásdarabkákat. Ezért hívják ezt az Upanisad-ot Taittiríjának, “Tittirihez tartozónak”. S íme a beszélgetés:

“Brahman (vagy a Brahman-elv) a boldogság. Kezdetben nemlétező (szubtilis) volt ez a világ. Abból keletkezett a lét (a durvább forma), majdpedig jött a létezés. A (Brahman) önmagát tette önvalóvá, így tökéletesnek mondják.

Tehát, valamennyi vizsgálódás a kezdeteknél, a legelején kezdődik – a világ teremtésénél. S itt leírják: először ez a világ, az anyagi szféra nem létezett.  Majd hirtelen felbukkant a létezés. S tudjátok a Bhagavad-gítából, hogy eleinte minden avjakta (megnyilvánulatlan)volt, majd megérkezett a megnyilvánult, majd újra pralaja fog jönni – megnyilvánulatlan. Éppúgy, mint a nyár és tél, valamennyi időeltolódás és változás. De ez csak az anyagi szférára vonatkozik. A lelki világban nincs változás, sem halál.

“Valójában, ami tökéletes, az a létezés lényege.” Szukrtam az eredeti szó, „jól megteremtett”. Tehát, ha Isten szeretne teremteni vagy bemutatni ennek a világnak a megnyilvánulását, akkor az tökéletes. Ez egy jó munka. Bármit is tesz, az tökéletes. Ne próbálj hibát keresni az ő munkájában. Ő tökéletes; bármit is tesz, tökéletes. Ő a végső ok, és te is egyfajta eredmény vagy. Ez azt jelenti, hogy te is … igen, tökéletes vagy! De sajnos most egy kis illúziófelhő borít téged. Tehát, csak azt kell eltávolítanunk, majd végül előtűnik az egyszerűen tökéletes, eredeti lélek.

 

(folytatása következik)врабчета

Най-напред бих искал да приветствам всички. Много съм щастлив, че дойдохте. Знаете ли, скрит в стаята си, винаги чувам когато вратата се отваря и това помага на сърцето ми да се акордира. Защото това е нещо много истинско – че се събираме всяка сутрин в търсене на нещо духовно. И трябва да ви кажа, че винаги се удивявам: вие ми давате толкова много с вниманието си, с това, че посвещавате времето си; чудя се какво ли мога аз да ви дам? То е съвсем незначително. Но се надявам, че като просто изпълняваме добре служенето си, всеки ще бъде облагодетелстван – и тези, които идват, и тези, които остават, и тези, които ще дойдат в бъдеще.

Сега нека насочим вниманието си към една важна тема – щастието. Това е много древна тема. Откак свят светува хората искат да знаят какво е щастието. Но нима е достатъчно да знаем какво е? Не, ние искаме да го преживеем. По същия начин, не е достатъчно да знаем кой е Бог. Трябва да Го усетим.

Но нека не скачаме нависоко толкова бързо. Нека най-напред останем на темата за щастието. В древните времена на Упанишадите, светците се събрали заедно и разговаряли за щастието. Да прочетем ли този пасаж?

Това е глава от „Тайттирия Упанишад”. Имената, заглавията на всички Упанишади са описателни. Наименованието „Тайттирия Упанишад” е свързано с птичката титтири, не знам как е на английски. Това е една малка птичка. И това название си има история. Веднъж имало конфликт в една мисия – била допусната груба грешка и последвал смъртен случай. Тогава учителят помолил учениците да седнат да медитират, за да изплатят, да компенсират тази грешка. Но имало един ученик, който му казал: „Твоята медитация е много слаба. Ще ти покажа как се прави.” Разбира се, учителят се обидил: „Махай се оттук и ми върни цялото знание, което съм ти дал!” Тогава, казва се, той повърнал знанието, което бил натрупал дотогава, но тъй като бил значим практикуващ, всички останали ученици се превърнали в такива птички титтири и започнали да кълват парченцата знание. Затова този Упанишад е наречен „Тайттирия”, „Принадлежащ на титтири”. А ето и дискусията:

„Брахман (или принципът на Брахман) е блаженство. Този свят не съществуваше в началото. Сетне битието бе породено. Това (божественият принцип) се превърна в душа. Затова е наречено добре направеното.“

И така, всички изследвания започват от началото, от самото начало – как е бил сътворен светът. И тук се описва: най-напред този свят, материалната сфера, не е съществувал. Но след това изведнъж битието се е появило. И знаете от „Бхагавад Гита”, че в началото всичко е било авякта, непроявено, след това идва проявлението, и накрая ще дойде пралая, отново непроявено състояние. Това е досущ като лятото и зимата, които през цялото време се сменят. Но то касае само материалната сфера. В духовното небе няма промяна, няма смърт.

„Наистина, това, което е добре направено, то е същината на съществуването.” Сукритам е оригиналната дума, „добре направено”. И така, ако Бог желае да твори или да разкрие проявлението на този свят, това е добре направено. Майсторска работа е. Каквото прави, Той го прави добре. Не се опитвайте да търсите грешки в Неговото творение. Той е съвършен и каквото и да прави, също е съвършено. Той е върховната причина, а вие сте един вид резултат. Това означава, че и вие сте… да, съвършени! За нещастие в момента ви обвива тънък облак от илюзия. Единствено него трябва да отстраним, за да се разкрие оригиналното, естествено съвършенство на душата.

 

(следва продължение)

 врабчета

Прежде всего я бы хотел поприветствовать всех. Я очень счастлив, что вы пришли. Знаете, спрятанный в своей комнате, я всегда слышу, когда дверь открывается и это помагает мне акордировать свое сердце. Потому что это нечто очень настоящее – что мы собираемся каждое утро в поисках чего-то духовного. И должен вам сказать, что я всегда удивляюсь: вы даете мне так много своим вниманием, тем, что посвящаете свое время; не знаю, что мог бы я вам дать? Оно совсем незначительно. Но надеюсь, что если просто выполнять хорошо свое служение, то каждый получит выгоду – и те, которые приходят, и те, которые остаются, и те, которые прийдут в будущем.

Теперь давайте сосредоточим наше внимание на важной теме – счастье. Это очень древняя тема. С самого начала своего существования люди хотят знать, что такое счастье. Но неужели достаточно знать что оно такое? Нет, мы хотим его испытать. Таким же образом, нам не достаточно знать кто Бог. Надо Его изведать.

Но давайте не прыгать сразу так высоко. Давайте придерживаться сначала темы о счастье. В древние времена Упанишад, святые собрались вместе и дискутировали о счастье. Прочитать этот отрывок?

Это глава из „Тайттирия Упанишад”. Имена, заголовки всех Упанишад описательные. Наименование „Тайттирия Упанишад” связано с птичкой титтири, я не знаю как на английском. Это такая маленькая птичка. И у этого названия своя история. Однажды был конфликт в одной миссии – произошла серьезная ошибка и последовала смерть. Тогда учитель попросил учеников медитировать, чтобы заплатить, компенсировать эту ошибку. Но был один из учеников, который ему сказал: „Твоя медитация очень слабая. Я тебе покажу как это надо делать.” Конечно, учитель обиделся: „Убирайся отсюда и верни мне все знание, которое я тебе дал!” Затем говорится, что он вырвал знание, которое он приобрел раньше, но поскольку он был очень значительным практикующим, все остальные сразу же превратились в этих птиц титтири и начали собирать эти знания. Поэтому этот Упанишад назван „Тайттирия”, „Принадлежащий титтири”. А вот и дискуссия:

„Брахман (или принцип Брахмана) это блаженство. Этот мир не существовал в начале. Потом бытие было порождено. Это (божественный принцип) превратился в душу. Поэтому он называется хорошо сделанным.“

И так, все исследования начинаются с начала, с самого начала – как был сотворен мир. И здесь описывается: сначала этот мир, материальная сфера, не существовал. Но потом вдруг бытие появилось. И знаете из „Бхагавад Гиты”, что в начале все было авякта, непроявленным, потом приходит проявление, и наконец прийдет пралая, снова непроявленное состояние. Это впрямь как лето и зима, которые все время меняются. Но это относится только к материальной сфере. В духовном небе нет изменений, нет смерти.

„Истинно, что хорошо сделано, в том суть существования” Сукритам это оригинальное слово, „хорошо сделано”. И так, если Бог желает творить или показать проявление этого мира, то это сделано хорошо. Хорошая работа. Что бы ни делал, Он его делает хорошо. Не пытайтесь искать ошибки в Его творении. Он совершенен и что бы ни делал, оно тоже совершенно. Он верховная причина, а вы также являетесь результатом. Это означает, что и вы … да, совершенны! Но, к сожалению, небольшое облако иллюзии вас окутывает как раз сейчас. Единственно надо его удалить, чтобы открылось оригинальное, естественное совершенство души.

         (продолжение следует)врабчета

First of all I would like to greet everybody. I am very happy that you came. You know, while hiding in my room I always hear the door opening and that just helps my heart to be tuned. Because this is something very real – that we come together every morning in search of something spiritual. And I have to tell you I always wonder: you give me so much by providing your attention, dedicating your time; I wonder what can I give to you? It’s very insignificant. But I hope simply by doing our service nicely everyone is benefited, including those who come, including those who stay and including those who will come in the future.

Now let’s focus our attention on an important topic – happiness. This is a very ancient topic. Since human beings exist they want to know what happiness is. But is it enough to know what it is? No, we want to experience it. In the same way it is not enough to know who God is. We have to experience it.

But don’t jump too quickly too high. Let’s stick to happiness first. In the ancient times, in the upanishadic times, saints were coming together and they had a discussion about happiness. Shall we read that passage?

This is a chapter from the “Taittiriya Upanishad”. The name, the title of all the different Upanishads is a descriptive title. “Taittiriya Upanishad” is according to the tittiri bird, I don’t know the name in English. It’s a small bird. And there is a story behind. Once there was a conflict in a mission – there was some grave mistake and some death happened. And the master asked the disciples to meditate – to pay, to compensate for this mistake. But there was one devotee who said: “Your meditation is very weak. I will show you what to do.” Of course the master was offended: “Get out of here and give me back the knowledge that I have given to you!” Then it is said that he vomited the knowledge that he acquired before, but as he was a very significant practitioner, all the others immediately turned into these tittiri birds and started to pick these pieces of knowledge. Therefore this Upanishad is called Taittiriya, “Belonging to tittiri”. And here is the discussion:

“Brahman (or the Brahman principle) is bliss. Nonexistent was this world in the beginning. Therefrom verily was existence produced. (And then came existence). That (the divine principle) made itself a soul. Therefore it is called the well made.“

So, all the inquiries start at the beginning, the very beginning – how the world was created. And here it is described: first this world, the material sphere, did not exist. But then all of a sudden existence came. And you know from the Bhagavad Gita that in the beginning everything was avyakta, unmanifested, then the manifested comes, and then again pralaya will come – unmanifested again. It’s just like summer and winter, all the time shifting and changing. But this concerns only the material sphere. In the spiritual sky there is no change, no death.

“Verily what is well made, that is the essence of existence.” Sukritam is the original word, „well done”. So, if God desires to create or to show the manifestation of this world, it is well done. It’s a good job. Whatever He does, it’s well done. Don’t try to search for the mistakes in His job. He is perfect; whatever He does is also perfect. He is the ultimate cause and you are also a kind of result. That means you are… yes, also perfect! But unfortunately a little cloud of illusion envelopes you, right now. So, only we have to remove that, and then the original, natural perfection of the soul is revealed.

 

(to be continued)

 врабчета

En primer lugar quisiera saludaros a todos. Me siento muy feliz de que habéis venido. Ya sabéis, mientras me encuentre escondido en mi habitación, siempre llego a oír cuando se abre la puerta y ello me ayuda a tornar mi corazón. Puesto que lo nuestro es muy verdadero – nos reunimos por las mañanas en búsqueda de lo espiritual. Y debo deciros que siempre me sorprende lo que me está ocurriendo: – me habéis dado tanto con vuestra atención, con el hecho de haberme dedicado: un rato y me asombro: que es lo que yo puedo daros? Es algo muy insignificante. Espero por lo tanto que al seguir cumpliendo debidamente con nuestro servicio cada uno tendrá su beneficio – tanto los que vengan, como los que se queden, así como los que vendrán en el futuro.

Por ahora vamos a enfocarnos en un tópico importante – la felicidad Es un tópico muy antiguo. Desde que existe el mundo la gente quiere saber que es la felicidad. Acaso nos basta con saber lo que es? No, deseamos experimentarlo en vivo. Del mismo modo no basta con saber lo que es Dios. Debemos sentirlo.

.No debemos dar un salto alto tan de prisa. Vamos a quedarnos con el tópico de la felicidad. Antaño, en los upanishadic times se habían reunido los santos para discutir de la felicidad. Vamos a leer esta parte de la Escritura?

Es un capítulo de la “Taittiriya Upanishad”.Los nombres y los títulos de las Upanishadas son descriptivos. El nombre “Taittiriya Upanishad”. Se relaciona con el pajarito ttittiri, no conozco el nombre ingles del pajarito. Es un pequeño pajarito. Y el nombre tiene su historia. En una misión se desencadeno un conflicto – en consecuencia de un error grave había venido la muerte. Entonces el maestro había ordenado a sus discípulos la meditación para llegar a pagar y compensar el error. Uno de los devotos dijo: “Tu meditación es muy débil. Voy a ensenarte como y que es lo que debe hacerse. „Por supuesto el maestro se sintió ofendido: “Sal de aquí y devuélveme el saber que te he dado!” Se cuenta que el discípulo ha vomitado el saber ya adquirido y como era un practicante muy eminente, todos los discípulos se tornaron en pajaritos tittiri y se pusieron a picotear los pedacitos del saber esparcido. Por esta razón aquella Upanishad adquirió el nombre Taittiriya, “Pertenece a los pajaritos tittiri”.Sigue aquí la discusión:

“Brahman (o el principio Brahma) es la bendición. En los comienzos este mundo no existía. Luego se produjo la existencia. Esto (el principio divino) llego a tornarse en alma. Por esta razón se le ha aplicado el nombre de lo que está bien hecho.

De este modo pues, cualquier investigación comienza desde el comienzo, desde el mismísimo comienzo – como fue creado el mundo. Y sigue descripción del mundo: En los comienzos la esfera material no existía. Luego de repente se produjo la existencia. Ya lo sabéis de la Bhagavad Gita en el comienzo cualquier cosa era avyakta, no se manifestaba, luego ha llegado a manifestarse y entonces, al final, volverá a venir pralaya el estado no manifiesto. Es como el permanente cambio del verano en invierno. Se refiere tan solo a la esfera material. En el cielo espiritual no hay cambio, no hay muerte.

. “Es verdad, lo que está bien hecho es la esencia de la existencia.” Sukritam es la palabra original, sea „lo bien hecho”. Si Dios quiera crear o enseñar la manifestación de este mundo, es algo bien hecho, una obra maestra. Cuando Dios lo haga, Él lo hará bien. No hay que probar la búsqueda de errores en Su creación. Él es perfecto y todo lo que hace también es perfecto. Es la causa suprema y vosotros sois el resultado. Esto significa que…si, también sois perfectos! Desgraciadamente os envuelve una pequeña nube de ilusión. Es la única cosa que debemos quitarnos para que llegue a revelarse el original, la natural perfección del alma.

(sigue continuacion)