Calendar

August 2017
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for August 14th, 2017

Aug

14

10645035_758596934177927_5532508241655033820_n

Question: We have heard that in India there are yogis who live only by taking sunshine. Can you tell us what foodstuffs can bring more spiritual level of consciousness?

Swami Tirtha: Thank you for this question. Yes, sometimes yogis have these very unique and very magical capacities. But other yogis don’t have such magical capacities, nevertheless they are yogis. What is important is the energy input into the body. So, foodstuff is energy. By birth we are determined to take foodstuff. If you see a small boy, he is ready to eat permanently. So human beings are very connected to foodstuff. This is one level of consciousness. Our consciousness is covered by different layers, and foodstuff or this type of energy is one of the basic layers over our consciousness. You know the human body – and the human intellect! – is a very precise and a very sensitive instrument. And you can supply this instrument with different energies – you can give negative type of energies and you can give very purified, very pure energies to this body.

So those yogis, who take only the sunshine, they take very high class energy. Very fine, very delicate energy – it’s more like a vibration, it’s more like radiation that they absorb. And they can maintain the body like this. With all my humility, I don’t suggest that you try this. Because without the previous training it can be very dangerous.

But we can understand that the fuel to our body is the foodstuff. What do you do at a petrol station if you have a diesel car? Do you put petrol into your car or diesel? Of course you will put diesel, right, otherwise it just blows up or it does not work. And what is more complicated structure – a car or your body? I think the body is much more complicated, much more delicate. Therefore we also have to be very careful about the energy input into our vehicle. The more positive, the more living, the more pure energy we give to the body, it will reflect on our consciousness – and on our health, of course.

Therefore for the yogis it is suggested that they should refrain from meat. Usually the yogis follow a vegetarian diet, which has become the most fashionable diet in the West. So, you see, the western civilization follows the East maybe few thousand years later, but it will come also. Because if we supply this very tender, very pure energy coming from the plants – like wheat, fruits, vegetables, etc. – then it will help the body to become healthy and will purify the consciousness. I myself also follow a vegetarian diet and I can tell you that this is very good!

And you know, nature is very much taking care of all the living entities. God has arranged this world in such a way that He provides for everyone. But all the wealth is not enough to satisfy the greed of only one person. So, we have to develop a proper attitude.Aug

14

10645035_758596934177927_5532508241655033820_n

Kérdés: Úgy hallottuk, hogy Indiában vannak olyan jógik, akik a napsütésből tartják fenn magukat (fényevők – a ford.). Meg tudod mondani nekünk, hogy melyik élelmiszerek biztosítanak magasabb lelki tudatosságot?

Szvámí Tírtha: Köszönöm a kérdést. Igen, néha a jógiknak megvannak ezek a nagyon egyedi és nagyon mágikus képességeik. De más jógiknak nincsenek ilyen mágikus képességeik, mégis jógik. Ami fontos, az a testbe bevitt energia. Tehát az élelmiszer egyfajta energia, és a születéssel arra determináltak minket, hogy élelmet vegyünk magunkhoz. Ha láttok egy kisfiút, ő folyamatosan készen áll az evésre, tehát az ember és az élelem szoros kapcsolatban áll egymással. Ez a tudatosság egyik szintje. A tudatunkat különböző rétegek takarják, és az élelem vagy az ilyen típusú energia egyike a tudatunkat fedő alapvető rétegeknek. Tudvalévő, hogy az emberi test  és az emberi intellektus egy nagyon precíz és nagyon érzékeny eszköz. Ezt az eszközt különböző energiákkal lehet táplálni – táplálhatjátok nagyon negatív energiákkal illetve nagyon finom, nagyon tiszta energiákkal is.

Tehát azok a jógik, akik csak kizárólag napsütéssel táplálkoznak, magas szintű energiát vesznek fel. Nagyon finom, lágy energiát – olyan ez, mint egyfajta rezgés, inkább valamilyen sugárzás, amit elnyelnek, és ez által tudják fenntartani a testüket. A legnagyobb jóindulatommal sem ajánlom nektek, hogy ezt kipróbáljátok, hiszen ez előzetes felkészülés nélkül nagyon veszélyes lehet.

Azonban azt megérthetjük, hogy szervezetünk üzemanyaga az élelmiszer. Mit tesztek egy benzinkúton, ha dízeles autótok van? Benzint, vagy dízelolajt töltötök bele? Természetesen dízelolajt, igen, különben csupán berobban, vagy éppenséggel nem működik az autó. S melyik a bonyolultabb szerkezet – egy autó vagy a testünk? Úgy vélem, a test sokkal, de sokkal összetettebb, sokkal finomabb. Ezért nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy milyen energiát teszünk a járművünkbe. Minél pozitívabb, minél élőbb, minél tisztább energiát adunk a testnek, az vissza fog tükröződni a tudatunkon – és természetesen az egészségünkön is meglátszik majd.

Ezért a jógiknak ajánlatos, hogy tartózkodjanak a húsevéstől – ők általában vegetáriánus étrenden élnek, amely most a legdivatosabb étrenddé vált Nyugaton. Látjátok hát, hogy a nyugati civilizáció ugyan néhány ezer éves eltéréssel, de követi a keletit. Hiszen ha ezt a nagyon lágy, nagyon tiszta, növényi energiát visszük be a testbe – búza, gyümölcsök, zöldségek, stb. – akkor az segíteni fog a testnek abban, hogy egészséges maradjon, és ez meg fogja tisztítani a tudatot. Jómagam is vegetáriánus étrenden élek, és azt tudom mondani nektek, hogy nagyon jó!

Tudjátok, a természet nagyon odafigyel valamennyi élőlényre. A Jóisten úgy rendezte be ezt a világot, hogy Ő mindenkiről gondoskodik. Ám a világ minden gazdagsága is kevés ahhoz, hogy egyetlenegy ember kapzsiságát kielégítse, ezért megfelelő hozzáállást kell kifejlesztenünk.10645035_758596934177927_5532508241655033820_n

Въпрос: Чували сме, че в Индия има йоги, които живеят само от слънчева светлина. Бихте ли казали кои храни донасят по-духовно ниво на съзнание?

Свами Тиртха: Благодаря ви за този въпрос. Да, понякога йогите притежават уникални магически способности. Но други йоги не притежават такива магически способности, въпреки това те също са йоги. Това, което е важно, е каква енергия вкарваме в тялото. Храната е енергия. Още от раждането си ние сме предопределени да приемаме храна. Ако погледнете едно малко дете, то е готово да яде постоянно. Така че човешките същества са много свързани с храната. Това е ниво на съзнание. Нашето съзнание е покрито с различни пластове, и храната, или този тип енергия, е един от основните пластове над нашето съзнание. Знаете, човешкото тяло – както и човешкият интелект – е много прецизен и чувствителен инструмент. И можете да зареждате този инструмент с различни енергии – можете да давате на тялото вредни енергии, а може да му давате и съвсем пречистени енергии.

Така че тези йоги, които се хранят само със слънчева светлина, приемат много висш тип енергия. Това е съвсем фина, деликатна енергия – тя е по-скоро като вибрация, като излъчване, което поглъщат. И те успяват да поддържат тялото така. С цялото си смирение, не ви препоръчвам да опитвате това. Защото без предварително обучение, то може да бъде много опасно.

Но можем да разберем, че горивото за тялото ни е храната. Какво правите на бензиностанцията, ако имате дизелова кола? Бензин ли сипвате в колата си или дизел? Разбира се, че ще сипете дизел, иначе тя ще избухне или просто няма да работи. А кое е по-сложна структура – една кола или вашето тяло? Мисля, че тялото е много по-сложно, много по-деликатно. Затова ние също трябва да сме много внимателни каква енергия даваме на своето „превозно средство”. Колкото по-позитивна, по-жива, по-чиста енергия даваме на тялото си, това ще се отразява на съзнанието ни – както и на здравето ни, разбира се.

Затова на йогите се препоръчва да се въздържат от месо. Обикновено йогите следват вегетарианска диета, която стана най-модната диета на Запад. Виждате, западната цивилизация следва Изтока – е, може би няколко хиляди години по-късно, но това се случва. Защото ако влагаме тази много фина, много чиста енергия, идваща от растенията – като зърно, плодове, зеленчуци и други – тогава тя ще помага на тялото да бъде здраво и ще пречиства съзнанието. Самият аз също следвам вегетарианска диета и мога да ви кажа, че е много добра!

Знаете, природата се грижи за всички живи същества. Бог е уредил света така че да има за всички. Но и цялото богатство не стига да задоволи алчността и на един човек. Така че трябва да развиваме правилното отношение.