Category RSS

Calendar

June 2017
M T W T F S S
« May    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirthabrahmin reading

(продължава от предишния петък)

 

Имало едно време един много учен брамин. Той много сериозно изучавал писанията. Любимият му обект на изучаване била „Бхагавад Гита”, където Кришна многократно казва: „Аз поддържам, Аз се грижа, Аз присъствам.” Този брамин бил много ерудиран, но не му достигала вяра. Затова винаги, когато четял тези пасажи, че „Аз съм тук, Аз ще се погрижа”, той се съмнявал в това. Имал си една писалка с червено мастило и всеки път, когато го прочетял, подчертавал това: „Аз съм тук, Аз ще се погрижа” – винаги го маркирал. Но ако си толкова сведущ брамин, който посвещава времето си на критична редакция на „Бхагавад Гита”, не ти остава много време да изкарваш прехраната си. Така че нашият брамин бил много беден. Пък бил женен, семеен. А знаете, ако главата на семейството е беден човек, богинята на дома е недоволна. И така, съпругата на този учен брамин му казала: „Пак ли подчертаваш „Гита” с това червено мастило? По-добре иди да намериш някакви подаяния, някаква храна.” А когато богинята на дома казва нещо, ученият брамин трябва да го последва. И така, бедният човек излязъл навън да посъбере малко прехрана за деня.

Знаете, мъжете понякога много си падат по философии и теории, докато дамите обикновено са повече предразположени към вярата. И така, господарката на дома казала: „Стига с това червено мастило, просто тръгвай! Кришна по някакъв начин ще се погрижи за нас!” Нашият човек излязъл и имал много тежък ден – вървял, мъчел се да намери някаква помощ без никакъв успех. А пък жената си стояла вкъщи и чакала нещо да се случи. Не щеш ли, видяла по улицата да идват две момчета, които носели на глава голяма кошница. Те потропали на вратата и потърсили подслон при жената. „Имаме малък проблем,” казало едно от момчетата. „Какво има?” попитала жената. „Ами, малко ме боли гърбът.” „Какво те боли, миличък?” „Чакай първо да сваля тая кошница. Може би тя ще ти свърши работа. В нея има плодове, ориз, едно-друго. Вземи, всичко това е за теб.” „Много хубаво, скъпи синко, но какъв е проблемът ти?” „Гърбът ме боли.” „Я дай да видя!” казала майката. И видяла, че по гърба на момчето има следи от камшик. Гърбът му кървял – когато бичуваш някого, остават червени белези. Жената била поразена: как така някой е бил това малко момче? Тя не разбирала какво се е случило! Толкова била шокирана и веднага, както е естествено за една майка, за една жена, поискала да изцели раните. Без бавене донесла някакви мехлеми, за да лекува белезите по гърба на момчето. И докато мажела раните, тя ги брояла. Внезапно проумяла: „Чакай малко, раните са точно толкова, колкото червените черти в „Гита”. Тогава осъзнала, че това момче е необикновено. Кожата му имала много специален оттенък. Така тя с радост излекувала раните… и тогава изведнъж момчетата изчезнали. Другото момче било бяло, а това момче било смугло. Веднага щом разбрала какво се случва – че Бог е дошъл да ѝ помогне, както ѝ казвала вярата ѝ – тя разбрала и че недоверието, безверието на съпруга ѝ било като шибане с камшик по гърба на Кришна.

После се върнал съпругът, с празни ръце разбира се, докато тя готвела празнична вечеря. Съпругът се върнал много потиснат: „Поредният тежък ден, нищо не се случи, никак не ми провървя.” Той не само, че се трудил цял ден навън, но въобще не бил сигурен, че ще има вечеря. Пък това обикновено доста изнервя мъжете. Ала щом влязъл, видял, че го очаква пиршество. Бил леко изненадан и попитал съпругата си: „Какво се е случило?” Тогава жената му разказала историята за двете момчета, които дошли с кошница, пълна с храна. Казала, че това било победа на посветеността, защото храната им била дадена от Него, от Върховния. Разбира се, разказала му и за следите от бичуване, защото докато лекувала Кришна, Той ѝ казал: „Винаги, когато Моите поклонници не Ми вярват, това е като изтезание за Мен.”

И така, това е една история, описваща подкрепата и грижата на Бога. Ние, човешките същества, се радваме на толкова внимание и грижа от страна на Върховния Той ни е дал толкова много неща, толкова много способности. Дал ни е очи да Го виждаме, дал ни е ръце да Му служим, дал ни е ум да мислим за Него. Безчет способности имаме. Освен това ни е осигурил въздух, който да дишаме, вода, която да пием, земя, която да отглеждаме – осигурил ни е чудото на живота. Всичко наоколо ни е Неговата безусловна и толкова специална милост. И ние се възползваме от всички тези предимства, енергии и благословии по толкова естествен начин. Като че тях просто бездруго си ги има. А Кришна е достатъчно безкористен да ни снабдява с всички тези енергии посредством една добра система, уредена от Него. Но нашият дълг е да сме изпълнени с благодарност и вяра. Не е много хубаво да се наслаждаваме на плодовете на енергията, без да отдаваме почитта си на източника на енергията. Именно това трябва да правим.

 

 Jun

23

brahmin reading

(folytatása az előző pénteki leckének)

 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy igen nagy tudású bráhmana, aki nagyon komolyan tanulmányozta a szentírásokat. A legkedvesebb olvasmánya a Bhagavad-gítá volt, melyben Krsna számos alkalommal a következőket mondja: “Támogatni foglak, gondoskodom rólad, Én veled leszek.” Bár a mi bráhmanánk igen nagy tudással rendelkezett, de a hite nagyon parányi volt. Valahányszor ezeket a szavakat olvasta “Én ott vagyok, gondoskodom rólad”, mindig kételkedett. Volt egy piros tintás tolla és bármikor ezt olvasta, aláhúzta, hogy: “Én ott vagyok, gondoskodom rólad“- mindig bejelölte ezeket a részeket. Azonban, ha te egy ilyen nagy tudású bráhmana vagy, és az összes idődet a Bhagavad-gítá kritikus tanulmányozására szenteled, akkor nem marad sok időd, hogy a megélhetésedről gondoskodjál. Tehát a mi bráhmanánk igen szegény volt. Emellett házas ember és családos is volt. S tudjátok, ha a családfő szegény, akkor a ház úrnője elégedetlen. Szóval a feleség így szólt a férjéhez, ehhez a nagy tudású bráhmanához: “Óh, már megint a Gítát jelölgeted ezzel a piros tintával? Jobban tennéd, ha valami alamizsna után néznél, gabonafélét hoznál.” Nos, tehát, ha a ház úrnője mond valamit, akkor még a nagy tudású bráhmanáknak is el kell fogadniuk azt. Tehát, a mi szegény bráhmanánk elindult, hogy valami aznapi betevő után nézzen.

Tudjátok, a férfiak néha nagyon szeretik a filozófiát és az elméleteket, míg a hölgyeknek általában sokkal nagyobb hitük van. Szóval, így szólt a ház úrnője: “Óh, felejtsd el a piros tintádat és csak menj! Krsna majd megsegít bennünket valahogy!” Így hát a barátunk elindult és nagyon nehéz napja volt – elment otthonról, megpróbált valamit keresni, igyekezett némi segítséghez jutni nem sok sikerrel. Ezalatt az asszony otthon maradt és várta, hogy valami történjen. Egyszer csak észrevett két fiút, akik az úton közeledve egy nagy kosarat cipeltek a fejükön. A fiatalok bekopogtak az ajtón és menedéket kértek az asszonytól. “Van egy kis problémám” mondta a fiúk egyike. “Mi lenne az?” érdeklődött a feleség. “Az, hogy kicsit fáj a hátam.” “Miféle fájdalom, kedvesem?” “Hadd tegyem le először a kosaram. Talán, te is jól jársz vele. Van gyümölcs, némi rizs, meg ez meg az a kosárban a tiéd.” “Ez nagyon kedves, fiam, de mi a problémád?” “Nagyon fáj a hátam.” “Mutasd!” – mondta az asszony. Majd meglátta, hogy a fiú hátán korbácsütések nyomai vannak. A háta véres volt – mert ha megkorbácsolnak valakit, akkor piros hegek maradnak utána. Az asszony teljesen ledöbbent: hogy lehet az, hogy ezt a kisfiút így megverték? Nem értette, hogy mi történik! Nagyon meghökkent és hirtelen természetes anyai ösztönök ébredtek benne, asszonyként, szerette volna a sebeket begyógyítani. Azonnal hozott valami gyógyírt, hogy lekezelje a fiú hátán lévő sebeket. Mialatt a kenőccsel ellátta a sebhelyet, számolta a vágásokat. Majd hirtelen megértette: “Óh, várjunk csak egy pillanatra, a fiú hátán épp annyi sebhely van, amennyi piros tintás aláhúzás található a Gítában!” Majd észrevette, hogy ez egy kissé szokatlan kisfiú. A bőrének volt egy különös árnyalata. Ezek után nagyon boldogan gyógyította a sebeket…, majd hirtelen a fiúk eltűntek. A másik fiú fehér, míg emez feketés volt. Amint megértette, hogy mi történik, – hogy Isten eljött hozzá, hogy megsegítse, mint ahogy azt igazán hitte, – azt is megértette, hogy a férje hitetlensége olyan Krsna hátán, mint a korbácsütés.

Majd, az ember is hazatért, természetesen üres kézzel, az asszony pedig hatalmas lakomát főzött. A férj nagyon lehangolt volt: “Ismét egy nagyon nehéz nap, semmi sem történt, semmi sem sikerült nekem.” Nem csak az kedvetlenítette el, hogy egész nap kinn kellett lennie, hanem az is, hogy egyáltalán nem volt biztos abban, hogy lesz-e vacsorája. Általában ettől a férjek eléggé nyugtalanok szoktak lenni. Viszont, amikor benyitott, látta, hogy hatalmas lakoma várja. Úgyhogy, fölöttébb meg volt lepve, és érdeklődni kezdett a feleségétől: “Óh, mi történt itt?” Akkor a feleség elmesélte, hogy miként jött a két fiú egy nagy kosárnyi ennivalóval. Ezek után azt is elmondta, hogy ez az odaadás diadala volt, mivel valamennyi ételt maga az Úr, a Legfelsőbb biztosította a számukra. Természetesen beszélt a korbácsütések sebhelyéről is, mert amíg gyógyította Krsnát, Ő ezt mondta neki: “Bármikor, ha a bhaktáim nem hisznek Bennem, az olyan, mint a kínzás Nekem.”

Szóval, ez egy történet, mely leírja a Legfelsőbb támogatását és gondoskodását. Emberekként, oly sok figyelmet és rengeteg gondoskodást kapunk a Legfelsőbbtől. Oly sok mindent biztosít a számunkra, oly sok képességet: szemet, hogy lássuk Őt, kezeket, hogy szolgáljuk Őt, elmét, hogy Őrá gondolkodhassunk. Végtelen képességeink vannak. Emellett még levegőt is biztosít, hogy lélegezhessünk, vizet, hogy ihassunk, és földet, hogy megművelhessük, az élet egy csoda. Minden körülöttünk az Ő feltétel nélküli és nagyon különleges kegye. Mi csak élvezzük a jótéteményeit mindennek, amije csak van, energiájának, áldásainak, és olyan természetesnek veszünk mindent. Úgy, mintha minden ingyen lenne. Krsna elég önzetlen ahhoz, hogy mindezen energiáit egy az Általa elrendezett szép rendszeren keresztül kínálja nekünk. A mi feladatunk pedig, hogy hálásak és a hívei legyünk. Az nem túl szép, ha az energiáinak a gyümölcsét élvezzük, anélkül, hogy kifejeznénk tiszteletünket az energia forrása iránt. Ez az, amit tennünk kell.

 brahmin reading

(continua la conferencia del pasado viernes)

 

Habia una vez un brahmin muy sabio. Estaba estudiando las escrituras con suma seriedad. Preferia estudiar la Bhagavad Gita en la que Krishna decia reiteradamente: “Yo estoy manteniendo y cuidando, Yo estoy presente.” Ya sabéis, nuestro brahmin era erudito y sabio pero la fe le hacia falta, un poco. Por esta razón, cuando estaba leyendo los textos que decían: “Yo estoy presente voy a cuidarlo todo”, el brahmin tenía sus dudas. Tenía el brahmin una pluma y tinta roja y cada vez, después de haber leído subrayaba lo de “Yo estoy presente voy a cuidarlo todo” Por lo tanto, cuando uno es un pobre y sabio brahmin que dedica todo su tiempo en redactar la Bhagavad Gita, ya no le va a quedar mucho tiempo para ganar su pan diario. Y nuestro brahmin era muy pobre en realidad. Además estaba casado, tenia una familia. Ya sabéis, cuando la cabeza de familia es un pobre fulano, la diosa de la casa va a estar descontenta. La esposa. El ama de casa dijo: „Basta ya con la tinta roja, ponte en camino! Krishna va cuidarnos de algún u otro modo!!” Salio el fulano y tuvo un dia muy duro – marchaba y con dura pena trataba de encontrar ayuda alguna, pero todo fue en vano. Mientras tanto, la esposa se había quedado en la casa, esperando que fuera a ocurrir algo. De repente, vio que en la calle andaban dos jóvenes que llevaban una gran cesta en sus sendas cabezas. Llamaron a la puerta buscando algún asilo. „Tenemos un pequeño problema,” – dijo uno de los jóvenes. „Que os pasa?” ha preguntado la mujer. „Bueno, me duele un poco la espalda ” „Que es lo que te duele, querido?” „Espera, voy a bajar esta cesta. Tal vez te sirva de algo. En ella hay fruta, arroz, una que otra cosa. Toma, todo es para ti.” „Muy bien, mi hijo, pero donde está tu problema? ” „Me duele la espalda.” „Déjame que la vea! – dijo la madre. Vio pues que en la espalda del fulano había huellas de latigazos. Su espalda estaba sangrando – los latigazos dejan huellas sangrientas. La mujer se quedó asombrada; cómo fue posible dar latigazos a un jovencito? No comprendía lo que le había ocurrido! Estuvo tan chocada que, como era natural para una madre, para una mujer, quiso curar las heridas. Sin tardar trajo ungüentos, para curar las heridas de los latigazos. Mientras untaba las heridas, las contaba. De repente comprendió: „Espera un poquito, el número de heridas es el de las rayas rojas en la Gita. Se dio cuenta que el joven no era cualquiera. Su tez tenía un matiz especial. Curo alegremente sus heridas…Y de pronto, los jóvenes desaparecieron. Uno de los muchachos tenia tez blanca, el otro era morenito. La mujer comprendió que es lo que estaba ocurriendo – Dios había venido para respaldarla, según lo que le decía su fe – ella se dio cuenta que la desconfianza y la falta de fe de su marido daban el efecto de latigazos en la espalda de Krishna.

Luego volvio el esposo a su casa, por supuesto, volvio con las manos vacias mientras que ella estaba preparando una cena de fiesta. El esposo volvió muy deprimido: „ De Nuevo he tenido un día duro, no he tenido ninguna suerte.” No solo que había trabajado duramente todo el día, sino que no estaba seguro de encontrar una cena en su casa. Son cosas que obran en los nervios de los hombres. Sin embargo, al entrar en su casa vio que le esperaba un verdadero festejo. Algo sorprendido, ha preguntado a su esposa: „Que ha ocurrido?” La esposa le ha contado la historia de los dos jóvenes que habían venido con una cesta llena de comida. Le ha dicho que todo ello ha sido la victoria de la dedicación, puesto que la comida ha sido un don de Él, del Supremo. Le ha contado todo de las huellas de latigazos puesto que, mientras ella estaba curando a Krishna, Él le había dicho: „Cada vez que Mis adoradores no tengan fe en Mí, ello es un suplicio para Mi.”

Bueno, esta historia describe el respaldo y los cuidados proferidos por Dios. Nosotros, los humanos, estamos gozando de atenciones y cuidados de la parte del Supremo. Él nos ha dado tantas cosas, tantas capacidades. Nos ha dado ojos para que Le veamos, manos para que Le sirvamos, mente para pensar en El. Un sin número de capacidades…

Además, Él nos ha procurado aire para respirar, agua para beber, tierra para cultivar – nos ha procurado el milagro de la vida. Todo a nuestro derredor proviene de Su merced incondicional y especial. Debemos aprovechar de un modo muy natural todas estas ventajas, energías y bendiciones. Como si nos viniesen desinteresadamente. Krishna es suficientemente desinteresado para ofrendarnos todas esas energías por medio de un buen sistema creado y arreglado por El. Nuestro deber consiste en estar repletos de agradecimiento y de fe. No es bien cuando nos aprovechemos del fruto de las energías, sin por lo tanto respetar el manantial de estas energías. Restar es lo que deberíamos hacer.

 

 brahmin reading

(continues from the previous Friday) 

Once upon a time there was a very knowledgeable brahmin. He was studying the scriptures very seriously. His favorite study was Bhagavad Gita where Krishna many times says: “I will support, I will take care and I am there.” And you know, our brahmin was very knowledgeable, but he had a little lack of faith. So, whenever he read these passages that “I am there, I will take care”, he was doubting that. He had a pen with some red ink, so whenever he read it, he underlined this: “I am there, I will take care” – always marking this. But if you are such a knowledgeable brahmin, devoting all your time to critically edit the Bhagavad Gita, then you have not so much time for earning your livelihood. So our brahmin was very poor. He was also a married man, a family man. And you know, if the head of the family is poor then the goddess of the home is dissatisfied. So, the wife told the husband, this knowledgeable brahmin: “Oh, again you marked the Gita with this red ink? Better you go and find some alms, some grains.” And if the goddess of the home says something, even the knowledgeable brahmins have to accept it. So our poor brahmin went out for earning some livelihood for the day.

You know, men are sometimes very fond of philosophy and theory, while ladies usually are very fond of faith. So, our goddess of the home said: “Ah, forget about your red ink, just go! Krishna will take care of us somehow!” Our friend went and he had a very hard day – going out, trying to find, trying to get some help with not so much success. While the lady was staying at home and she was waiting for something to happen. All of a sudden she saw two boys coming on the street, carrying a big basket on the head. The boys were knocking on the door and taking shelter of the woman. “We have a little problem” said one of the boys. “What is that?” inquired the lady. “Well, I have a little pain in my back.” “What pain, my dear?” “Let me first put down my basket. Maybe you can take good advantage of this. There are some fruits, there is some rice, this and that in the basket. So, this is for you.” “Very nice, my dear son, but what is your problem?” “My back is aching.” “Show me!” said the mother. And she saw that on the back of this boy there were signs of whipping. His back was in blood – when you whip someone there are some red scars. The lady was shocked: how is it – this small young boy and he’s been beaten up? She did not realize what is happening! She was so much shocked and all of a sudden as a natural function of a mother, as a lady, she wanted to heal his wounds. Immediately she brought some ointments to treat the wounds on the back of this boy. And as she was applying the ointment on the wounds she was counting the wounds. All of a sudden she understood: ‘Oh, wait a minute, there are as many wounds on the back of the boy as there are red lines in the Gita!’ Then she realized that this boy is a little unusual. His skin had a very special shade. So, she was very happy to heal the wounds… and all of a sudden the boys disappeared. The other one was white and this boy was black. So, as soon as she understood what was happening – that God came to her to help, as her faith told her – she also understood that the disbelief, the faithlessness of her husband were just like whipping the back of Krishna.

Then the husband returned, empty handed of course, while she was cooking a big feast. The husband came home very depressed: ‘Again a very difficult day, nothing happened, nothing worked out for me.’ And not only that he was working all day long outside, but he was absolutely not sure of the supper. And usually that makes the husbands a little uneasy. But when he entered he saw that a big feast is waiting for him. So, he was a little surprised and started to inquire from his wife: “Oh, what’s happened?” And then the lady told the story how the two boys came with a big basket full of things to eat. And she said that this was the victory of dedication because the foodstuffs were provided by Him, by the Supreme. Of course she also told him about the wounds of whipping, because while she was treating Krishna, He told her: “Whenever My devotees don’t really believe Me this is like torturing Me.”

So, this is one story to describe the support and care of the Supreme. We as human beings enjoy so much attention and so much care of the Supreme. He has provided us so many things, so many capacities. Providing eyes to see Him, providing hands to serve Him, providing mind to think of Him. Unlimited capacities we’ve got. Plus He provides the air that we breathe, the water that we drink, the earth that we cultivate, life as a miracle. Everything around us is His unconditional and very special mercy. And we take advantage of all these assets and energies and blessings so naturally. Just like as it is provided free. And Krishna is selfless enough to provide all these energies through a nice system He arranges. But our duty is to be grateful and faithful. It is not very nice if we enjoy the fruits of the energy without paying respects to the source of the energy. This is what we should do.

 brahmin reading

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Был когда-то один очень ученный брамин. Он очень серьезно изучал писания. Любимый его объект изучения была „Бхагавад Гита”, где Кришна много раз говорит: „Я поддерживаю, Я забочусь, Я присуствую.” Этот брамин был очень ерудированным, но ему не хватало веры. Поэтому всегда, когда читал эти пасажи, что „Я здесь, Я позабочусь”, он сомневался в этом. Была у него ручка с красными чернилами и каждый раз, когда он его читал, подчеркивал это: „Я здесь, Я позабочусь” – всегда это маркировал. Но если ты настолько сведущий брамин, который посвещает свое время для критичных редакций „Бхагавад Гиты”, тебе не остается время заработать свои средства к существованию . Так что наш брамин был очень бедный. А был женатым, семянином. А знаете, если глава семьи бедный человек, богиня дома недовольна. И так, супруга этого ученного брамина сказала ему: „Ты опять что ли подчеркиваешь „Гиту” этими красными чернилами? Лучше пойди искать какие-то подаяния, какую-то пищу.” А когда богиня дома говорит что-то, ученный брамин должен его следовать. И так, наш бедный человек пошел собирать необходимые на этот день средства к существованию.

Знаете, мужчины иногда очень любят философию и теорию, в то время как дамы обычно очень любят веру. И так, богиня дома сказала: „Оставь эти красные чернила, просто иди! Кришна каким-то образом позаботится о нас!” Наш друг вышел и у него был очень тяжелый день – шел, пытался найти хоть какую-то помощь без никакого успеха. А жена стояла дома и ждала чтоб что-то случилось. Неожиданно, она увидела что по улице идут двое мальчиков, которые несли на голове большую корзину. Они постучались в дверь и попросили приют у жены. „У нас небольшой проблем,” сказал один из мальчиков. „В чем дело?” спросила женщина. „Ну, у меня болит спина.” „Что у тебя болит, дорогой?” „Подожди сначала я сниму эту корзину. Может быть она вам пойдет на пользу. В ней фрукты, рис, кое что еще. Возьми, все это тебе.” „Очень хорошо, дорогой сынок, но какой у тебя проблем?” „Спина болит.” „Дай ка я посмотрю!” сказала матушка. И увидела, что на спине мальчика есть следы кнута. Его спина кровоточила – когда стегаете кого-то, остаются красные рубцы. Женщина была шокирована: как это так кто-то избил этого маленького мальчика? Она не понимала что случилось! Настолько была шокированной и сразу, как подобает матери, женщине, захотела вылечить раны. Незамедлительно принесла какие-то мази, для лечения ран на спине мальчика. И пока мазала раны она их считала. Внезапно она поняла: „Ой, подождите минутку, на спине мальчика столько ранений, сколько красных линий в „Гите”. Тогда она осознала, что этот мальчик необыкновенный. Его кожа имела очень специальный оттенок. Так она с радостью вылечила раны… и тогда вдруг мальчики исчезли. Другой мальчик был белый, а этот мальчик был темноватый. Сразу как она поняла что происходит – что Бог пришел ей помочь, как еѝ сказала ее вера – она поняла и что недоверие, безверие ее супруга было как бой хлыстом по спине Кришны.

Потом вернулся супруг с пустыми руками разумеется, пока она готовила празничный ужин. Супруг вернулса очень подавленный: „Очередной тяжкий день, ничего не произошло, мне никак не повезло.” Он не только, трудился целый день на улице, но вообще не был уверен, что будет ужин. А это обычно весьма беспокоит мужей. Но когда он вошел, увидел, что его ждет пир. Был слегка изумлен и спросил свою супругу: „Что случилось?” Тогда жена ему рассказала историю о двух мальчиках, которые пришли с корзиной, полной пищей. Она сказала, что это было победой посвященности, потому что пища была дана им от Него, от Верховного. Конечно, рассказала ему и о следах хлыста, потому что пока лечила Кришну, Он ей сказал: „Всякий раз, когда Мои преданные на самом деле не верят Мне, это похоже на мучение для Меня.”

И так, это история, описывающая поддержку и заботу Бога. Мы, человеческие существа, пользуемся таким вниманием и заботой со стороны Верховного. Он нам дал столько вещей, столько способностей. Дал нам глаза чтобы Его видеть, дал нам руки чтобы Ему служить, дал нам ум чтобы думать о Нем. Неограниченные способности у нас есть. Кроме того обеспечил нас воздухом, которым дышим, водой, которую пьем, землей, на которой мы выращиваем – обеспечил нам чудо жизни. Все вокруг это Его безусловная и столь специальная милость. И мы пользуемся всеми этими преимуществами, энергиями и благословлениями так естественно. Как будто они сами по себе взялись. А Кришна достаточно безкорыстен снабжать нас всеми этими энергиями через хорошую систему, организованную Им. Но наш долг быть благодарными и исполненными верой. Не очень хорошо наслаждаться плодами этой энергии, не отдавая почтение источнику энергии. Именно это надо делать.

 Golden!

(continues from the previous Monday)
“All these stages combined are called sthāyibhāva, or continuous love of Godhead in devotional service. In addition to these stages, there are vibhāva and anubhāva. When the higher standard of ecstatic love is mixed with the symptoms of sāttvika and vyabhicārī, the devotee relishes the transcendental bliss of loving Kṛṣṇa in a variety of nectarean tastes.”[1]

Here is a description of vibhava, sthayi-bhava and anubhava. Vibhava is like the preliminary reason, the cause of ecstasy – to generate the feelings about Krishna in the heart of the devotees. What elements can invoke these divine feelings in you? For example the name of Krishna. When we hear the name of Krishna, then a certain emotion reflects in our complex. Or when you see a picture of Krishna you are trembling, you are stunned. You remember that doctor who served the king and when he saw a peacock-feathered fan around the king, he fainted, because he immediately remembered the peacock feather on the head of Krishna. So, if something connects you to your beloved God, that will invoke these feelings. The name, the form, something dear to Him, something connected to Him will help us to remember, to be connected to Him. Like a mother – when the child is grown-up and she sees the small little toys he was playing with at home: “Ah, my dear one!” – immediately she will remember. “Now my dear son is playing with big cars; when he was small he was playing with this small car.” So, something connected to your beloved one makes you remember, makes you connected. This is yet another reason why we should associate with the devotees – because if you see a devotee, immediately you remember Krishna: “Yes, he has devoted his life to Krishna. Yes, she is such a nice member of the gopi-group of Krishna.” In this way we can enhance our permanent meditation on God, permanent connection to God.

And if you have these impulses, then you can have some reflections, some secondary symptoms, that were described, these thirteen types – laughter, rolling and things like these. There is a big question if we can have these ecstatic symptoms in a well-tempered way. If there is a controlled ecstasy? I think there is a controlled friction of the atomic particles – it’s called the atomic energy plant. But if it is working in a bomb, then it just blows up. So we have to be careful about these energies. And I have to tell you, these thirteen types of ecstasy are not the ultimate symptoms – there are much more devastating symptoms also. These are called a very special type of ecstasies or feelings, like devastating symptoms.

But anyway, don’t be afraid. Because Mahaprabhu is called the Golden Avatar and He is just like a Golden Volcano, erupting these divine feelings in such an intensive way that they burn like lava, but at the same time are so sweet like nectar. So you cannot live without them and at the same time you are being consumed by them.

But until we read of these different types of vibhava, anubhava, sthayi-bhava, vyabhichari-bhava, etc. only in the books, this is only a theory. As soon as you will have a glimpse, you will understand what it is. And then you start to worship these symptoms and this process generally even more, because it will lead us to some very beautiful, very high and very permanent results. The three symptoms, the three results that you can achieve by practicing yoga generally is friendship, or a friendly mood, approach to all; second is compassion; and the third one is your inner peace of mind.

So please, keep on going like this, control your ecstasies in order not to embarrass others and practice these high types of spiritual ecstasies only in a proper place.

 

[1] Chaitanya Charitamrita, Madhya-lila, 19.180-181

 Golden!

E szinteket együttesen sztháji-bhávának, az odaadó szolgálat során megnyilvánuló szakadatlan istenszeretetnek nevezik. E szintek mellett a vibháva és anubháva szintekkel is találkozunk. Amikor az eksztatikus szeretet magasabb szintje a száttvika és a vjabhicsárí jellemzőivel keveredik, a bhakta változatos nektári ízekként tapasztalja meg Krsna szeretetének transzcendentális boldogságát.” [1]

Most következik a vibháva, a sztháji-bháva és az anubháva jellemzése. A vibháva olyasmi, mint egy előzetes indíték, az eksztázis oka – a Krisna iránti érzelmek felkeltése a bhakták szívében. Milyen elemek tudják felkelteni ezeket az isteni érzéseket bennetek? Például Krsna nevének hallása – amikor meghalljuk az Ő nevét, akkor bizonyos érzelmek jelennek meg az arcunkon. Vagy amikor látunk egy képet Krsnáról, beleremegünk, elnémulunk. Emlékezzetek csak arra az orvosra, aki a királyt szolgálta, és elájult, amikor meglátott egy pávatollas legyezőt a király körül, mert azonnal eszébe jutott a pávatoll Krsna fején. Tehát ha valami összekapcsol titeket szeretett Istenetekkel, akkor előtörnek ezek az érzések. A név, a forma, valami, ami kedves Neki, valami, ami Vele kapcsolatos – mind-mind segít felidézni Őt, kapcsolódni Hozzá. Mint az anya – amikor meglátja a felnőtt gyereke régi játékait, melyekkel odahaza játszott, és így szól: „Ó, a drágám!” – rögtön emlékezni fog rá. hogy „most a drága fiam nagy autókkal játszik, amikor kicsi volt, ezzel a kisautóval játszott.” Tehát valami, ami a szeretteddel kapcsolatos segít emlékezni, kapcsolódni. Ez még egy újabb ok, amiért társulnunk kell a bhaktákkal – hiszen ha megláttok egy bhaktát, rögtön Krsnára emlékeztek: „Igen, ő Krsnának szentelte az életét. Igen, ő olyannyira szép tagja Krsna gópí-csapatának!” E módon elősegíthetjük, hogy mindig az Istenen meditáljunk, folyamatosan kapcsolódjunk hozzá.

És ha megvannak ezek az impulzusok, akkor ezek visszatükröződhetnek azokban a másodlagos tünetekben, amelyekről korábban szó volt a felsorolt tizenhárom fajta között – nevetés, hempergés és ilyesmik. Nagy kérdés, hogy vajon ezt az eksztázist megélhetjük-e jól nevelt módon, létezik-e vajon olyan eksztázis, amit képesek vagytok uralni? Úgy vélem, az atomi részecskék súrlódását lehet irányítani – úgy hívják, hogy atomerőmű. Ám ha ez egy bombában megy végbe, akkor az egyszerűen felrobban. Óvatosnak kell lennünk ezekkel az energiákkal; és meg kell, hogy mondjam nektek, az eksztázis e tizenhárom típusa még nem a végső jel – léteznek ezeknél sokkal pusztítóbb tünetek is. Ezek az eksztázis vagy érzelmek nagyon különleges fajtái, hasonlatosak a pusztító tünetekhez.

Mindazonáltal ne féljetek! Hiszen Maháprabhut az Arany Avatárnak hívják, és ő olyan, mint egy aranyló vulkán, amin keresztül ezek az isteni érzelmek olyan intenzíven törnek ki, hogy lávaként égnek el, ugyanakkor olyannyira édesek, mint a nektár. Ezek nélkül tehát nem lehet élni, ugyanakkor felemésztenek.

Ám mindaddig, amíg a vibháva, a sztháji-bháva és az anubháva különböző fajtáiról csak a könyvekben olvasunk, az pusztán elmélet. Amint rálátásotok lesz, meg fogjátok érteni, hogy mi is ez. És akkor elkezditek ezeket a tüneteket és ezt a folyamatot általában még jobban imádni, hiszen ez nagyon gyönyörű, magas és állandó eredményekhez vezet majd el. A három tünet, a három eredmény, amelyet a jóga gyakorlásával általában elérhetsz az a barátság vagy a barátságos közeledés mindenhez, a második az együttérzés, és a harmadik az elméd belső békéje.

Tehát kérlek benneteket, hogy ilyen szellemben folytassátok! Tartsátok uralmatok alatt az eksztázist, amit átéltek, hogy ne hozzatok zavarba másokat, és csak a megfelelő helyen gyakoroljátok a spirituális eksztázisnak ezeket a magas szintű változatait!

[1] .Csaitanja Csartámrta, Madhja-lílá, 19.180-181.

 Golden!

(продължава от предишния понеделник)

„Всички тези стадии заедно се наричат стхайи-бхава, или неспирна божествена любов в предано служене. В добавка към тези степени съществуват вибхава и анубхава. Когато по-висшият стандарт на екстатичната любов е смесен със симптомите на саттвика и вябхичари, преданият се наслаждава на трансценденталното блаженство от любовта към Кришна в многообразие от нектарни вкусове.”[1]

Тук има описание на вибхава, стхайи-бхава и анубхава. Вибхава е предварителната причина за екстаза – тя поражда чувствата към Кришна в сърцата на преданите. Кои елементи могат да предизвикат такива божествени чувства у вас? Например името на Кришна. Когато чуем името на Кришна, определена емоция отеква у нас. Или когато видите картина с Кришна се разтрепервате, зашеметени сте. Спомняте си онзи лекар, който служел на царя и когато зърнал наблизо ветрило от паунови пера, припаднал, защото незабавно си спомнил пауновото перо в косите на Кришна. Така че ако нещо ви свързва с вашия възлюбен Бог, то ще предизвика тези чувства. Името Му, облика Му, нещо, което Му е скъпо, нещо свързано с Него ще ни помогне да си спомним, да влезем в досег с Него. Както една майка – когато детето порасне и тя види мъничките играчки, с които си е играло у дома, веднага си спомня: „О, милото ми! Сега скъпият ми син си играе с големи коли, а когато беше мъничък си играеше с тази малка количка.” Така нещо, свързано с този, когото обичате, ви кара да го помните, да сте в досег. Това е още една причина защо трябва да общуваме с преданите – защото като видите някой предан, на мига си спомняте за Кришна: „Да, той е посветил живота си на Кришна. Да, тя е една от прекрасната група гопи на Кришна.” По този начин можем да обогатим неспирната си медитация върху Бога, неизменната си свързаност с Него.

И ако изпитвате тези импулси, можете да получите някои отражения, някои от вторичните признаци, които бяха описани, тези тринадесет вида – смях, търкаляне и т.н. Голям въпрос е дали можем да изпитваме тези екстатични признаци по благовъзпитан начин. Дали съществува овладян екстаз? Мисля, че съществува контролирано триене на атомните частици – нарича се атомна електроцентрала. Но ако същият принцип се постави в бомба, просто следва взрив. Затова нека сме внимателни с тези енергии. А трябва да ви кажа, че тези тринадесет типа екстаз не са най-висшите симптоми – има и много по-опустошителни от тях. Те се наричат специални екстази или чувства с опустошителни признаци.

Но както и да е, не се страхувайте. Защото Махапрабху е наречен Златният Аватар и Той е досущ като Златен Вулкан, който изригва тези божествени чувства по такъв интензивен начин, че те са парещи като лава, ала в същото време са сладки като нектар. Не можете да живеете без това, а същевременно то ви изпепелява.

Обаче докато просто четем за тези различни видове вибхава, анубхава, стхайи-бхава, вябхичари-бхава, и т.н. само от книгите, това не е повече от теория. Добиете ли и най-мъничък поглед, ще разберете какво е. Тогава още повече ще започнете да почитате тези симптоми и самия процес като цяло, защото той ще ви отведе до много прекрасни, много висши и неизменни резултати. Трите признака, трите резултата, които можете да постигнете практикувайки йога, най-общо са приятелство, или приятелско отношение и подход към всички; вторият е състрадание; а третият е вътрешен покой на ума.

Затова моля ви, продължавайте все така, владейте екстаза си, за да не смущавате околните и практикувайте тези висши типове духовен екстаз само на вярното място.

[1] „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя Лила, 19.180-181garuda

В последните дни обсъждахме някои интересни елементи на един прекрасен процес на установяване на любяща и жива връзка с Бога. Този процес се нарича шаранагати, или себеотдаване. Първите две стъпки на този процес са да се избягва онова, което е неблагоприятно и да се практикува това, което е благоприятно. Вторите две стъпки са вашите човешки качества, като смирение и посветеност. И сега остават още два елемента, за които да говорим – това е твърдата вяра, че Кришна е поддръжникът; и че Той ще ни закриля от всичко. Как смятате, кое е първо?

Парамананда: Палана-шакти е първа – твърдата убеденост, че Кришна ще ни закриля.

Свами Тиртха: Въпреки всичко, за това ще говорим утре. Тогава днес трябва да обсъдим оставащата тема – че Кришна е поддръжникът на всичко. Днес бяхме в един манастир, който е кръстен на птицата-носач на Бог Вишну – това е Гаруда в индийската традиция, а тук местните го наричат сокол – Соколски Манастир. И какво пишеше горе на купола на манастира?

Яшода: Господ вседържител.

Свами Тиртха: Правилно. Вседържител. Приех това като директна инструкция днес да говорим за Бога като поддръжник, Кришна като поддръжник. Ако говорим за Върховния Господ, общоприетото Му име е Бог (на английски God). Това е като код, кодово название. Трите букви на това име описват трите главни характеристики на Върховния. “G” или първата буква означава „генератор” (творец), втората “O” означава …?

Отговор: Всемогъщ.

Свами Тиртха: Не. “O” означава „оператор” (действащ). А третата “D” означава „деструктор” (унищожител). И така, трите функции са творец, поддръжник и унищожител. Трите основни Негови функции са тези. Това означава, че Той е най-висшият източник на всичко като създател; Той е поддръжникът на всичко; и след унищожението, Той е окончателното местоназначение на всичко. Неговите енергии се излъчват, съхраняват се, а сетне се оттеглят – това е цикълът на битието. И ако трябва да отсъдите кое е най-лесно – да унищожиш нещо, да поставиш началото на нещо, или да поддържаш нещо – какво бихте посочили?

Отговор: Да унищожиш.

Свами Тиртха: Да, да унищожиш нещо е много лесно. Духовният ти учител гради мисия години и години наред, а след това идваш ти и с лекота съсипваш всичко. Нали, това става съвсем лесно, макар че за да се започне нещо са нужни много усилия. Човек трябва усърдно да се труди, за да постави началото на нещо. Но мисля, можем да се съгласим, че да поддържаш нещо – това е най-великото. Затова тази функция – Богът като поддръжник, който оперира с цялата тази сътворена Вселена – е най-красивата задача. И на много места разкритите писания подкрепят тази идея: че Бог се грижи, подпира, поддържа. За да разберете това в дълбочина ви е нужна вяра. Ако имаме само знание, или информация – това не е достатъчно да се види този прекрасен аспект на Бога. Защото за да съзрете, че Кришна поддържа всичко, трябва да имате виждането, че Той съществува. Т.е. – че Той не липсва от картинката, че присъства във всички елементи на битието. Особено в онези, които са красиви.

 

(следва продължение)

 

 garuda

Az elmúlt napokban eszmecserét folytattunk egy csodálatos folyamat néhány fontos eleméről, miszerint hogyan hozhatunk létre szeretetteljes kapcsolatot Istennel. Ez a saranágati, azaz a meghódolás folyamata. Az első két lépése a folyamatnak: a hátrányos dolgoktól való tartózkodás illetve a kedvezőek gyakorlása. A következő két elem: a saját személyes jó tulajdonságaid, mint az alázatosság és önátadás. Végezetül, további két összetevő maradt, melyet meg kellene vitatnunk – mégpedig, a szilárd hit abban, hogy Krsna a fenntartó és hogy mindentől megvéd bennünket. Megvizsgálnátok, hogy melyik is ezek közül az első?

Paramánanda: Pálana-sakti az első – szilárd meggyőződés abban, hogy Krsna megvéd bennünket.

Szvámí Tírtha: Mégis, ezzel inkább holnap foglalkoznánk. Ma, pedig a fennmaradó témát kellene megvitatnunk, mégpedig azt, hogy Krsna mindennek a fenntartója. A mai nap folyamán meglátogattunk egy monostort, melyet az Úr Visnu hátasállatáról neveztek el. Az indiai tradícióban Garudának, itt Bulgáriában pedig szokol[1] -nak hívják – a Szokolszki monostorban jártunk. Mi állt a monostor kupolájának a tetején?

Jasódá: Isten mindennek a fenntartója.

Szvámí Tírtha: Pontosan! Isten, aki mindent fenntart. Ezt személyes útmutatásnak vettem, hogy a mai napon a következő témát vitassuk meg, mégpedig azt, hogy Isten, Krsna a fenntartója mindennek. Ha általánosságban megvizsgáljuk a Legfelsőbb Urat, akit elterjedt néven angolul God-nak szólítanak, akkor azt találjuk, hogy ez a név olyan, mint egy kód, egy kódolt név. E név három betűje leírást ad a Legfelsőbb három fő tulajdonságáról. Az első betű “G”, mely generátort, tehát Teremtőt jelent és vajon, mit jelenthet a második, az “O” betű…?

Válasz: Mindenható. (Omnipotent.)

Szvámi Tírtha: Nem. “O” Operátor – fenntartó. A harmadik betű, a “D” Destruktort, azaz pusztítót jelent. Tehát ez a három funkció: teremtés, fenntartás és pusztítás. Ezek a legfőbb tevékenységei Istennek. Ez azt jelenti, hogy mint Teremtő, Ő a forrása mindennek; Ő a fenntartója a mindenségnek; és a végső pusztulás után minden benne nyugszik meg. Ekként áradnak szét belőle az energiák fenntartván mindent, majd visszahúzódnak – ez a teremtés ciklikus folyamata. Ha módunkban állna a legkönnyebbet választani – elpusztítani, elindítani vagy fenntartani valamit – nos, melyiket választanátok?

Válasz: Elpusztítani.

Szvámí Tírtha: Igen, elpusztítani valamit az nagyon könnyű. A Lelki Tanítómestered hosszú évek során felépít egy missziót, majd jössz te és mindent könnyűszerrel elpusztítasz. Ugye, ezt nagyon könnyű megtenni, míg elindítani valamit az nagyon nagy erőfeszítést kíván.  Nagyon keményen kell dolgoznod ahhoz, hogy valamit elkezdjél. Azt gondolom, hogy abban egyetérthetünk, hogy valamit fenntartani – viszont a legnagyszerűbb dolog. Istennek, az a tevékenysége, hogy az egész teremtett világmindenséget fenntartja – pedig a legcsodálatosabb feladat. A fennmaradt szentírásokban sokhelyütt megtalálható ez a gondolat: Isten mindenkiről gondoskodik, mindenkit megsegít és fenntart mindent. Hogy ezt valóban megérthessük, hittel kell rendelkeznünk. Ha csupán ismeretünk vagy információnk van ezekről, az nem elég ahhoz, hogy az Úr csodálatosságát megláthassuk. Ahhoz, hogy észrevegyük, hogy Krsna mindennek a fenntartója, ahhoz tudnod, kell, hogy Ő ott van. Tehát nem hiányzik a képből. A teremtés valamennyi elemében jelen van. Legfőképp azokban, amelyek gyönyörűek.

(folytatása következik)

 

[1]  сокол (ejtsd: “szokol”) –  magyarul sólyom

 « Older Entries